Cantàbria


Santa Juliana de Lafuente
(Lamasón)

43º 15,249'N ; 4º 30,584'O    
Església de petites dimensions, aixecada a finals del segle XII o principis del XIII i que ha restat poc alterada al llarg dels segles.


Està formada per una sola nau, capçada a l’est per un absis semicircular. Aquest està dividit externament per dues columnes dobles, que arrenquen des de la cornisa i baixen fins una imposta escacada, que recorre tot el tambor absidal.


El capitell doble de les columnes del costat esquerre està decorat amb dos molinets i motius vegetals, característics del romànic de la zona. El del costat dret és totalment llis i sembla de factura moderna.

Capitells esquerres    Capitells drets

Base de les columnes de l'absis


La cornisa de l’absis i del presbiteri està recolzada en mènsules decorades, amb motius vegetals, en forma de cavet i amb rotlles. També veiem un lleó i una parella de personatges.

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida    Mènsula esculpida

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida    Mènsula esculpida

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida    Mènsula esculpida

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida    Mènsula esculpida

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida    Mènsula esculpida


L’arc triomfal és doble i de mig punt. L’arc interior descansa en dues columnes adossades, amb els seus capitells esculpits, també de manera força tosca. En el costat esquerre veiem l’adoració dels tres Reis Mags. Com succeeix a l’església de Piasca, els seus cavalls es troben col·locats per sobre dels seus caps. En el capitell dret veiem uns caps d’animals, dels que surten unes orles on hi ha diversos personatges: tres en la cara central i dos en les laterals. Probablement es tracta de la representació d’un ritual, doncs la figura central sosté una safata amb les seves mans, en la que hi ha un llibre.


Entre els capitells i l’arc triomfal, trobem els cimacis decorats amb motius vegetals i molinets, que es prolonguen per l’absis en forma d’imposta i pel mur est de la nau. Trobem una segona imposta, que també recorre el fust de les columnes, en un nivell inferior i decorada amb motllures horitzontals.

S’accedeix al temple per una porta oberta en el mur oest, construïda en un cos lleugerament avançat, coronat per un teuladet recolzat en vuit mènsules de cavet. La porta està formada per cinc arcs de mig punt, tot i que lleugerament apuntats i en gradació. Estan protegits per un guardapols de bossell. Alguns dels arcs descansen en parelles de columnes, amb capitells molt esquemàtics.


El capitell més exterior del costat esquerre està decorat amb motius vegetal en la part superior i una mena de merlets en la part inferior. El central té línies inclinades i motius geomètrics i el més interior és de temàtica vegetal.

Capitells del costat esquerre   Capitell del costat esquerre

En el costat dret veiem un animal en l’angle, acompanyat d’alguns personatges esculpits de manera molt tosca, un dels quals agafa per l’espatlla a un altre. El capitell central presenta dues flors de set pètals circumscrites, una de les quals està escapçada. En la part superior hi ha cinc pinyes. El darrer capitell té una serp enroscada.

Capitell del costat dret   Capitell del costat dret

Capitell del costat dret


Corona aquest mur un campanar de cadireta de dos ulls.


En el mur sud i protegida per un porxo de factura moderna, s’obre una altra porta, molt més simple. Està formada per tres arcs, lleugerament apuntats. El central està recolzat en dues columnes amb capitells de tipologia vegetal.