Cantàbria


San Pedro de Advíncula de Ruijas
(Valderredible)
42º 49,258'N ; 3º 55,054'O    
El lloc de Ruijas està citat per primera vegada l'any 1099, en un document de l'arxiu de la Catedral de Burgos, on Elvira Hañez ofereix al bisbe un solar en Rivaviele, en Rivo de Egrias.


El temple conserva part dels seus murs originals. Té una sola nau amb absis quadrat, no diferenciat de la nau. Els dos espais estan coberts amb una volta apuntada. La volta es recolza en dos arcs apuntats, que descansen en semicolumnes adossades, el capitell de les quals és en forma de cimaci sense decoració.

Interior del temple   Interior del temple

S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud. És l'element més interessant de tot el temple. Està formada per tres arcs de mig punt en gradació, protegits per un guardapols.


L'arquivolta exterior està decorada amb un escacat, la del mig en forma de bordó decorat amb un motiu de soga i la més interior en forma de bordó llis. En les escòcies dels dos arcs més interiors hi ha uns elements decoratius de forma esfèrica o puntes de diamant.Les arquivoltes interiors es recolzen en dues columnes a cada banda amb els cimacis decorats amb motius de niu d’abella. La decoració dels capitells exteriors també és de niu d’abella, mentre que els interiors tenen fulles verticals.

Capitells del costat esquerre    Capitells del costat dret

En el primer carreu del muntant dret hi ha esculpida una creu patada circumscrita.Els sòcols on descansen les bases de les columnes estan molt deteriorats, si bé mostren alguns trams decorats amb una sanefa amb boles ribetejades per un bordó.


En l'interior del temple es conserva una pila baptismal decorada amb dents de llop i un motiu de soga, típica de la zona de Valderredible.


El campanar es troba en el mur oest. És de cadireta amb tres finestres apuntades, distribuïdes en dos registres.


En els murs laterals del temple encara es conserven mènsules, sota una cornisa decorada amb motiu de soga. En el mur sud veiem una tija i una mitja bola sobre cavets, un cilindre horitzontal que travesa una motllura en quart de cercle. Les següents tenen rotlles en la part superior i a continuació dos mènsules amb rotlles: un a la part superior i l'altre a l'inferior. Creiem que els dos anteriors també tenien dos rotlles, però els inferiors van ser eliminats en construir una finestra.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida 


Les mènsules del mur sud de l'absis són de cavet, excepte una que té dos rotlles.


En el mur nord també trobem algunes mènsules, que presenten la mateixa decoració que les que trobem en el mur sud.


En el mur est hi ha una curiosa finestra geminada, actualemt cegada.