Cantàbria


San Martín de Renedo de Valdearroyo
(Las Rozas de Valdearroyo)

42º 58,621'N ; 4º 00,263'O    
Actualment aquest temple es troba al costat de les aigües del pantà de l'Ebre. L'edifici aixecat en el segle XIII ha estat profundament modificat, especialment entre els segles XVI i XVII, quedant força desfigurada l'aparença romànica. 


Estava format per una sola nau, capçada a l'est per un absis rectangular, que tenia una volta apuntada. Aquesta va ser substituïda per una coberta de fusta. També es va obrir una porta en el mur est, doncs es va afegir la sagristia a continuació de l'absis.


La nau presenta acutalment una coberta a base de voltes de creuria amb tercelets. Encara podem veure algunes de les mènsules de cavet en que es recolzaven les cornises de la capçalera, si bé la majoria han estat substituïdes durant la darrera restauració.

Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos ulls, també refet en el segle XVI. En el mateix moment es refà la porta oberta en el mur sud, adaptant-la als gustos de l'època.