Província de Girona


Castell d'en Roca
(Sant Miquel de Campmajor, Pla de l'Estany)

42º 9,736'N ; 2º 40,855'E     
La primera notícia que trobem d'aquesta fortificació, coneguda també com Castell de la Roca, podria ser una referència a Ramon de Roca de l'any 1174, tot i que no està clar que aquest cavaller fos realment el senyor del castell. Més fiable és la data de 1279, quan va ser enterrat Pere de Roca a Banyoles. En 1320 era possessió d'en Pere de Prat de Girona.

 Vista general

Actualment té més aviat aspecte de masia, tot i que conserva la seva torre, situada a l'esquerra de la façana. 


La torre és l'element més antic de la casa forta, que va ser construïda entre els segles XIII i XIV. Les dependències s'organitzen al voltant d'un petit pati.


En el primer pis, a l'esquerra de la porta, podem veure una finestra geminada, que ha perdut la columna.


A pocs metres del mas, en la riba del riu Ser, trobem l'antic molí, de difícil datació degut a les nombroses reformes.