Província de Girona


Castell de la Tallada d'Empordà
(La Tallada d'Empordà, Baix Empordà)

42º 04,817'N ; 3º 03,317'E     
Les primeres notícies de la fortalesa de la Tallada les trobem en la relació feudal que s'estableix entre Bonfill, senyor de la Tallada i els comtes Ramon Berenguer I i Almodis.

L'any 1309, Ponç d'Empúries va cedir aquest castell i la vila de la Tallada com a garantia en el matrimoni del seu fill Ponç Hug. Al cap de pocs anys, l'aleshores comte Ponç Hug d'Empúries va vendre el Castrum de Talliata a Francesc Otger. En 1316 sembla que el comte d'Empúries hauria recuperat el control d'aquest castell.

Durant els enfrontaments que el comte Joan I va tenir amb el rei Pere III, el comte va cedir els castells de la Tallada, el de Verges, el de Bellcaire i el d'Empúries al capità Bita. En 1385 fou pres pel rei, que l'incorporà a la Corona. Dos anys més tard li fou retornat al comte Joan I d'Empúries.

En 1418 va passar a mans dels Rocabertí, junt amb tota la baronia de Verges. Durant la Guerra Civil Catalana del segle XV, el castell va canviar de mans en diverses ocasions.

D'aquest castell s'han conservat diverses torres i panys de muralla, tot les parts més antigues semblen correspondre al segle XIII-XIV.


En el sector sud de la muralla trobem una torre circular dins una propietat particular. Pel seu aparell, fet a base de carreus escairats de pedra sorrenca i per les seves formes estaria datada a finals del segle XIII o principis dels XIV.

Torre circular    Torre circular    Torre circular

En el costat oposat de la muralla trobem dues torres de planta quadrada, fetes amb grans carreus i que presenten grans sageteres. Estan datades entre els segles XIV i XV.

Torre de planta quadrada    Torre de planta quadrada

En el sector oest hi ha dues torres circulars, una d'elles té una espitllera per a armes de foc. Sembla que van ser construïdes ja en el segle XVI.

Torre circular    Torre circular

El mur que les uneix serveix de base per a construccions posteriors. Malgrat això encara es veu un pany de muralla atalussat. Per la part interior de la muralla s'ha conservat una petita porta de mig punt, lleugerament per sobre del nivell del terra.


També es va construir en aquesta època una torre sobre l'absis de l'església de Santa Maria.

Absis       Absis

Durant unes obres d'arranjament dels carrers del nucli antic de la Tallada, es van localitzar els fonaments de diverses estances de l'antic castell, així com unes sitges. Aquestes troballes van ser documentades i es van tornar a tapar, però marcant el seu perímetre en el paviment.