Província de Girona


Castell de Caldes
(Caldes de Malavella, La Selva)

41º 50,294'N ; 2º 48,516'E    No hi ha cap document anterior a l'any 1183 que ens parli del castell. És en aquest any que trobem una sentència emesa pel sagristà de Girona, Arnau Darnius, on es fa referència a la carta forum de Calidis.


Sembla que inicialment depenia del vescomtat de Cabrera, però a partir del 1240 el trobem lligat al castell de Llagostera, que era de domini reial. L'any 1375 es creà la baronia de Llagostera, a la qual va pertànyer fins a la fi del segle XVIII.

Mur i torre sud   Restes del castell

Un segle més tard, és a dir a finals del segle XIX, el castell va ser enderrocat.  Només s'ha conservat un llenç de mur i tres torres circulars.

Torre nord   Torre central   Torre sud

La situada més al sud és la més antiga de totes, datada entre finals del segle XII i mitjans del segle XIII, tot i que els seus fonaments són d'època romana.


Al seu costat es trobem les runes de les termes romanes, en un estat de conservació lamentable. Les feines de restauració que està fent l'ajuntament són clarament insuficients i caldria un important impuls per tal de dignificar aquest espai històric.