Província de Girona


Castell de Montagut
(Sant Julià de Ramis, Gironès)

42º 1,891'N ; 2º 48,935'E
El castell va ser encarregat pel rei Pere II a Jofre de Foixà l'any 1285. Posteriorment el va vendre al monestir de Sant Pere de Galligants. En 1385 es construïren fossars i es feren algunes millores per ordre del rei Pere III el Cerimoniós.  


El castell es troba en estat ruïnós. L'element que més destaca és una gran torre rectangular, que ha perdut el costat sud-oest. Els seus murs tenen un gruix de més d'un metre.  


Sembla ser que la part inferior de la torre ja existia quan Pere II encarregà la construcció del castell, ja que l'aparell amb que està construïda fa pensar que es va edificar pels volts de l'any 1000. 


En el nivell inferior trobem una porta de mig punt orientada cap al nord. En el nivell superior trobem una altra porta de característiques similars en el mateix mur de tramuntana. En el mur est trobem una altra obertura i una finestra de mig punt adovellada, ara cegada. 

Torre amb la porta del primer pis         Mur est

La coberta de la torre és de mig punt. En l'extrem nord-est hi ha una obertura que permetia l'accés al terrat, protegit per tres merlets en cada mur. 


En el mur est trobem un petit armariet o nínxol d'uns 75 cm d'alçada. 


Als costats nord, est i oest de la torre s'alcen alguns murs que formaven part de les estances del castell. Les restes més importants estan a llevant de la torre, on s'alça un bon tros de llenç de muralla.


Es tracta dels murs perimetrals d'una estança rectangular de dos pisos d'alçada. Malauradament l'estat d'abandó en que es troba l'edifici ha propiciat l'acció d'uns vàndals, que han omplert de pintades aquestes pedres mil·lenàries.  


Des de la part exterior es poden veure perfectament les espitlleres que hi ha en el pis inferior.  


Al nord d'aquesta cambra trobem altres restes de murs, com també a l'oest de la torre.

Fragment de mur en el costat oest          Mur al nord de la cambra est

Entre la vegetació també hi ha una cisterna i les restes d'alguns fossars.