Província de Girona


Castell de Malavella i capella de Sant Maurici
(Caldes de Malavella, La Selva)

41º 48,995'N ; 2º 48,015'E    El jurament de fidelitat del senescal Amat Eldric a la comtessa Almodis en 1057 és el primer document on apareix citat el castell de Malavella, que pertanyia als vescomtes de Cabrera.

Fragments del castell    Fragments del castell

Del castell no queda gairebé res en peu, només alguns fragments dels seus murs.  De la seva interpretació es pot deduir que la planta era irregular.


També es conserven dues torres de planta quadrada. 

Torre     Torre

El sector tramuntana del castell trobem les runes de la capella, dedicada a Sant Maurici.


Tenia una única nau, de planta rectangular i acabada a l'est amb un absis semicircular, del que només s'ha conservat una part.

Exterior de l'absis     Interior de l'absis

La porta d'accés es trobava en el mur oest, i d'ella només queda en peu la seva base.


En aquest indret avui en dia s'alça una nova església, dedicada també a Sant Maurici i a la qual accedeixen els fidels per fer un aplec a finals de setembre.