Província de Girona


Castell d'Espolla
(Espolla, Alt Empordà)

42º 23,414'N ; 3º 00,093'E     
Les primeres notícies del lloc d’Espolla daten de l’any 982, quan apareix citat en un precepte del rei Lotari.


Les restes del castell que han arribat fins als nostres dies, formen part d’una construcció del segle XIII, que tenia una planta rectangular. Probablement estava protegida per torres angulars, de les que no tenim cap rastre, doncs l’edifici fou compartimentat i modificat per allotjar-hi habitatges, estables i magatzems.

Vista general   Interior del castell


Les restes més visibles de la fortificació les trobem en el sector sud, on encara podem veure part del mur original, fet amb grans carreus ben escairats i disposats en fileres regulars.


En aquest mur s’obre un portal, fet amb un arc de mig punt adovellat.

Porta d'accés     Porta d'accés


En els angles tornem a trobar els carreus de granit, si bé la resta de murs estan fets amb pedres de llicorella sense treballar i unides amb morter de calç.


En aquestes parets podem trobar-hi diverses espitlleres.