Província de Girona


Castell de Dosquers
(Maià de Montcal, La Garrotxa)

42º 11,793'N ; 2º 45,022'E    

 El lloc de Dosquers apareix documentat per primera vegada l'any 1206. Com succeeix amb l'església parroquial de Dosquers, no trobem cap referència escrita de la seva existència fins ben entrat el segle XIII. No serà fins l'any 1245 que Guillem de Cabanelles va deixar a la capella de Santa Maria algunes possessions, entre les que est trobava aquesta fortalesa, passant així de ser una possessió personal del bisbe, a un bé de la mitra gironina. 

Restes del castell       Restes del castell

Va ser propietat del bisbat gironí fins com a mínim el segle XIX. De fet, segons el bisbat encara és propietat seva. L'ajuntament de Maià de Montcal volia netejar i posar en valor les seves restes i va iniciar una investigació per conèixer qui n'era el seu propietari, doncs algunes fonts afirmaven que es tractava d'una possessió del veí mas Usall. Malauradament, a dia d'avui no s'ha fet res per posar en valor aquest important castell, situat a la frontera dels comtats de Besalú i Empúries i continua mig amagat i oblidat entre la vegetació.

Restes del castell   Restes del castell

Les dimensions del que s'ha conservat ens fan pensar que es tractava d'una gran fortificació. És especialment interessant el gran mur de migjorn, que encara conserva una alçada de gairebé vuit metres i un gruix de més d'un metre.

Mur de migjorn   Mur de migjorn

En l'espai interior hi ha dues grans roques, que van donar nom al castell i al lloc (dos quers, dos roques). Sobre la roca central es conserven fragments de murs. Probablement s'alçava una torre sobre ella.


L'altra roca té adossada part del mur perimetral.


Aquestes dues roques separaven el recinte del castell en dos espais, un superior, on estava la torre , i un d'inferior, del que gairebé no s'ha conservat res, tret de petits fragments de mur.

Recinte superior    Recinte inferior

En el sector de ponent es conserven també alguns fragments de murs, tot i que més modificats al llarg dels segles.

Restes del castell   Restes del castell

També en la part nord es conserven alguns fragments de mur, on podem trobar una petita porta.


Envoltant el mur nord i part del de ponent, es va excavar un vall  de gairebé vuit metres d'amplada per protegir millor el castell, doncs en aquest sector gairebé no hi ha desnivell respecte el terreny que envolta l'edifici.