Província de Girona


Castell de Palau Sabaldòria
(Vilafant, Alt Empordà)

 42º 14,593'N ; 2º 56,764'E    
La primera notícia que tenim del lloc de Palol és el testament del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, que data de l'any 1020. No serà fins gairebé un segle i mig més tard que apareixerà citat el castell (Castri de Palaciolo) en el document de 1167, pel qual el bisbe de Girona donava al monestir  de Santa Maria de Ripoll  l'església de  Santa Llogaia d'Àlguema, de la que n'era sufragània la capella del castell, dedicada a Sant Miquel.


En els anys setanta la Diputació de Girona va començar unes obres de restauració del lloc, que es van aturar al poc temps de començar. Per sort, l’any 2008 l’Ajuntament de Vilafant començar a recuperar i dignificar aquest espai i fins al moment s'han realitzat tres campanyes arqueològiques.

En la campanya d’excavació del 2011 els arqueòlegs es van marcar com a objectiu delimitar el recinte que ocupava la fortificació de Palol Sabaldòria. Fins a aquell moment es coneixia l’existència d’una gran torre circular i d’un recinte de planta rectangular, pràcticament ensorrat del tot.Aquesta gran torre circular, de ben segur que era la torre de l’homenatge, és prèvia a la construcció de la resta de la fortificació. Té planta circular de gairebé 7 metres de diàmetre. Sorprèn el gruix dels seus murs, d’una mica més de dos metres. Aquests murs estan fets amb grans carreus perfectament tallats per la part interior i exterior: L’espai central està fet amb carreus de pedra sorrenca que s’uneixen amb morter de calç.


Com que encara no s’ha excavat el recinte rectangular, conegut popularment com el castell, no es poden fer datacions exactes dels processos constructius d’aquesta fortificació. El que sembla clar és que la torre es va derruir i arranar abans de la construcció d’aquest edifici rectangular, situat al nord de la torre.


Aquest espai està encara per estudiar i ple d’herbes que n’impossibiliten l’accés, però tot sembla indicar que està format per una estança rectangular, en la que hi ha el que semblaria una cisterna.

Durant les obres de rehabilitació del mas Palol, al sud del jaciment, es van descobrir diversos trams de la muralla, de gairebé 37 metres de llargada, que en gran part del seu recorregut passa per sota del mas. Per tant, cal pensar que aquesta ja estava derruïda en el segle XVI, quan es construeix el mas. Malauradament en molts trams no s’ha pogut excavar fins al nivell fundacional, per no posar en perill l’estabilitat de la masia. En la nostra visita, realitzada a finals del 2012, no vam poder veure cap resta d’aquesta muralla, doncs ha estat novament soterrada després d’haver sigut documentada.


També s’ha pogut delimitar la part nord del recinte fortificat. Des de l’altra riba del riu Manol, ja s'observava un fragment de mur, molt cops reaprofitat per a construir diversos coberts, però en aquesta campanya es va desbrossar aquest indret, posant al descobert 15 metres més, que s’adapten a la roca sobre la que s’assenta. Encara queda excavar molt més en aquest espai i caldrà esperar a noves campanyes per conèixer més detalls de la fortificació.

Voldríem dedicar aquestes darreres paraules a agrair a en Rafel Ortega totes les facilitats i la companyia durant la nostra visita a Palol Sabaldòria i a l'Ajuntament de Vilafant permetre'ns entrar a documentar-lo. Moltes gràcies per compartir aquesta part de la vostra història amb nosaltres.