Província de Girona


Santa Maria de Porqueres
(Porqueres, Pla de l'Estany)

42º 7,350'N ; 2º 45,003'E
S'han trobat vestigis de l'època ibera i visigòtica en aquest indret. Gràcies a les excavacions s'ha pogut trobar restes d'un temple pagà i un paleocristià. Hi ha documents que confirmen que l'any 840 ja existia una capella en aquesta zona. L'any 1182 va ser substituïda per l'actual construcció romànica.

Façana

Es tracta d'una edificació d'una sola nau coberta amb volta de canó, la qual va ser refeta l'any 1957 quan s'hi van fer unes obres de conservació. El seu absis és semicircular per la part exterior, mentre que per dins està format per tres absidioles separades per columnes.

AbsisVista general

Les parets i en general tot l'interior no tenen decoració. Únicament una cornisa que voreja tota la nau. També destaca l'arc triomfal. És l'element més visible de la nau. Està recolzat sobre  dues columnes cilíndriques amb capitells ricament decorats amb animals i figures humanes. Està datat cap a l'any 1150.

Interior de la nua

Interior del l'absisCapitell dret de l'arc triomfal

Capitell esquerre de l'arc triomfalInterior del temple


La porta d'entrada també està ricament decorada. Està formada per quatre arcs en gradació. Destaquen els dos centrals que reposen en unes columnes amb capitells decorats amb motius vegetals i animals. Els interiors tenen inspiració coríntia, amb elements animals en els extrems. Els dos exteriors estan decorats amb pinyes i palmes.

A l'arquivolta interior podem trobar un altre dels elements característics d'aquesta edificació. Es tracta de vint-i-dos medallons còncaus que recorden les monedes romanes i representen animals, elements humans i ornamentals.