Província de Girona


Catedral de Girona
(Girona,Girončs)

Claustre
Galeria nord
La majoria dels capitells d'aquest costat del claustre representen motius vegetals, sovint combinades amb elements animals. En un dels capitells propers a l'angle nord-oest podem veure representada la cacera del conill. També els pilars contenen decoracions vegetals i animals, tot i que també podem veure alguna figura humana.

Volta de la galeria nordCapitells galeria nordDecoració pilars galeria nord

Capitells galeria nordDecoració pilars galeria nordCapitells galeria nord

Decoració pilars galeria nordVolta de les galeries nord i estArcades galeria nord

Capitells galeria nordArcada galeria nordCapitells galeria nord

Decoració pilars galeria nordCapitells galeria nordDecoració pilars galeria nord

Capitells galeria nordGaleria oest
Els motius vegetals i animals són els més abundants en la galeria oest, destaquen els de la cacera del senglar, lleons, sirenes. En els frisos dels pilar central podem trobar escenes d'un grup de picapedrers, un escultor treballant, un bisbe amb el seu seguici i el transport de l'aigua.

Al pilar de l'angle sud-oest podem veure escenes de l'Antic Testament com les d'Adam i Eva, la de Caín i Abel o la de Noé, on es pot veure al seu fill treballant per construir l'arca, el diluvi o l'arribada del colom que indica la fi del diluvi. En els capitells del costat també podem veure altres escenes de la vida de Noé


Decoració pilars galeria estCapitells galeria oestGaleria oest

Capitells galeria oestCapitells galeria oestCapitells galeria oest

Decoració pilar galeria oestDecoració pilars galeria estDecoració pilars galeria est

Decoració pilar de l'ala oestDecoració pilars galeria estDecoració pilars galeria est

Decoració pilars galeria estDecoració pilars galeria estDecoració pilars galeria est

Decoració pilars galeria estDecoració pilars galeria estDecoració pilars galeria est

Capitells galeria oestCapitells galeria oest

Capitells galeria oestCapitells galeria oest

Capitells galeria sudGaleria sud
A la galeria sud, la que es troba tocant a l'església, els capitells estan decorats amb  temes relacionats amb el Nou Testament. Destaquen l'Anunciació, la matança dels innocents, la fugida a Egipte, la presentació al temple o l'entrada de Jesús a Jerusalem. També podem veure escenes amb animals com la cacera del lleó. En el pilar central podem veure imatges de l'infern.

En els capitells més propers al pilar de l'angle sud-est hi ha representades escenes de la vida d'Abraham, que guarden relació amb els motius esculpits en el pilar, on hi ha escenes de l'Antic Testament com la trobada de Jacob i Raquel o el sacrifici d'Isaac. En un dels costats també hi ha representades escenes de la vida quotidiana dels monjos
Galeria est
A la galeria est també dominen els motius vegetals i animals, excepte en dos capitells on es descriu la vida de Samsó. El trobem lluitant contra els filisteus, amb un lleó, la traďció de Dalila, quan aquesta li talla els cabells i també la destrucció del temple dels filisteus

En el pilar central hi ha esculpits motius vegetals i ocells que mengen fruits


Galeria estDecoració pilars galeria estGaleria est

Capitells galeria estDecoració pilars galeria estCapitells galeria est

Capitells galeria estCapitells galeria estCapitells galeria est

Capitells galeria estCapitells galeria estCapitells galeria est