+

Província de Girona


Castell de la Torre Lloreta
(Calonge, Baix Empordà)

41º 52,154'N ; 3º 04,798'E     
No ens han arribat notícies del passat d'aquesta fortificació del segle XIII. Es creu que era un petit castell depenent del de Calonge, per controlar o defensar algun antic camí.


El que més destaca d'aquesta antiga fortalesa és la seva torre, d'aproximadament 12 metres d'alçada. Té planta quadrada amb uns costats de 4,5 metres de llargada.


A la façana sud, malauradament la que no és visible des de l'exterior, i a uns 5 metres del terra, hi ha una porta de mig punt.

En aquest mateix mur, uns metres més amunt, hi ha una petita finestra, l'arc de la qual està fet amb un carreu que té forma semicircular.

La torre està feta amb pedres de licorella de mides irregulars, que intenten fer fileres. A les cantonades, grans blocs de granit donen estabilitat a l'edifici. Els dos darrers metres tenen un aparell diferent, el que fa pensar que o bé va ser reconstruït o bé afegit posteriorment.

Envoltava a la torre un anell de muralles amb planta irregular. Les restes d'aquests murs han estat fet servir com a tancament de la propietat particular on es troba la torre. Les restes més importants també es troben en el costat sud, on trobem un mur amb més d'una vintena d'espitlleres distribuïdes en dos nivells. El costat de llevant va ser aprofitat per la masia que hi ha just al costat.