Província de Lleida


Santa Maria de Puig-aguilar
(Guixers, Solsonès)

42º 09,327'N ; 1º 39,611'E       
No es tenen notícies històriques d’aquest edifici, datat a finals del segle XII o principis del XIII. Malgrat això, es probable que l’edifici fos refet en algun moment, tot i que sense un estudi rigorós, és impossible confirmar o desmentir aquesta hipòtesi.


Està formada per una sola nau, capçada a l’est per un absis quadrat, que sorprèn per la seva orientació cap al nord. Aquesta nau està coberta amb un volta de canó, que arrenca d’una senzilla motllura i que està reforçada per dos arcs torals.


Posteriorment es va afegir un cos a l’absis per utilitzar-lo con a sagristia, un porxo per protegir la porta d’entrada i una torre campanar al costat de llevant de l’absis.

Vista general     Campanar

Sens dubte, l’element més interessant del temple és la seva porta d’entrada, situada en el mur sud. Està formada per dos arcs de mig punt en gradació.


En l’arc exterior i en els intradossos dels dos arcs trobem diversos elements esculpits d’una manera molt simple. En la part central de l’arc hi trobem un àngel.


Gairebé a la clau trobem a la Mare de Déu amb el Nen.


Al seu costat hi ha un nen dins un sarcòfag, probablement es tracta d’un motiu votiu.


Ja en l’intradós d’aquest arc veiem a tres personatges, dos dels quals s’agafen les mans. L’altre apareix sol, amb el cap girat cap a l’altre costat.

Parella de personatges   Personatge sol

Ja en l’arc interior veiem un motiu floral de set pètals circumscrit.


També hi ha decoració escultòrica en les impostes, on es va representar un motiu geomètric a base d’estrelles de vuit puntes.