Província de Lleida


Sant Miquel de Suterranya
(Tremp, Pallars Jussà)

42º 09,347'N ; 0º 57,210'E       
Aquesta capella no apareix en cap document anterior a l'any 1758, quan es citada com sufragània de la parròquia de Suterranya.


Temple format per una sola nau, que està coberta amb una volta de canó de perfil apuntat.


La nau està capçada a l'est per un absis semicircular, precedit d'un estret arc presbiteral. En la part central s'obre una petita finestra feta amb un arc monolític de mig punt, actualment cegada.


L'aparell és irregular, característic de les construccions rurals del segle XII.