Província de Lleida


Sant Esteve de la Sarga
(Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà)

42º 04,724'N ; 0º 45,875'E       
El lloc de la Sarga ja apareix documentat l'any 1055. Posteriorment, en el 1065 torna a ser citat, en aquest cas en la dotació de bens feta a l'església de Santa Maria de Mur

L'església va ser construïda en 1076 per Bertran Ató i la seva esposa Ermengarda, senyors del lloc. La van dotar amb la tercera part del delme de l'església de la Fabregada i amb la pròpia vila. Fins aquell moment el nucli important de la zona era el de la Fabregada, del que en 1038 el comte Ramon IV de Pallars havia donat l'honor a Bertran Ató de Montanyana. No està clar si era el mateix Bertran Ató que va construir el temple o el seu pare. A partir de la construcció de l'església de Sant Esteve, la situació es va invertir, passant a ser el nucli important el de la Sarga.


El temple presenta actualment una planta rectangular molt modificada al llarg dels segles. De l'època romànica es conserven bona part dels murs perimetrals, construïts en dues etapes diferents. En el mur nord és on millor podem observar aquesta doble fàbrica romànica. En la part inferior els carreus són de pedra sorrenca, datats a les darreries del segle XI. Al seu damunt el parament és de pedra calcària perfectament tallada i disposada en fileres regulars. Aquest tipus de carreus també és visible en algunes parts del mur oest. Per sobre d'aquests dos nivells, trobem aparell de reble procedent de les nombroses reconstruccions.


La capçalera va ser eliminada i en l'actualitat només veiem un arc apuntat en el mur est cegat, que probablement servia de comunicació entre la nau i l'absis eliminat.

El mur oest, on s'obre la porta d'accés, de factura moderna, estava coronat per un campanar de cadireta de dos ulls, avui cegat i substituït per un altre molt posterior.