Província de Lleida


Sant Esteve d'Igüerri
(El Pont de Suert, Alta Ribagorça)

42º 25,805'N ; 0º 46,056'E   
El lloc d'Igüerri formava part de la baronia d'Erill, com a mínim des del segle XII i quan els seus senyors van cedir els seus drets jurisdiccionals al monestir de Santa Maria de Lavaix, també van transferir el control d'aquesta població. Tampoc tenim masses notícies de l'església de Sant Esteve, de la quan només coneixem que era una sufragània de la parròquia de Gotarta. 


El temple i especialment els seus voltants presenten un aspecte lamentable. La vegetació l'oculta en gran part i impedeix fins i tot accedir a la seva porta.

L'església es va edificar en el segle XII, si bé ha estat profundament alterada al llarg dels segles. Malauradament, la part on es pot observar millor la fàbrica romànica és la que queda més inaccessible i coberta de vegetació. Correspon a la part baixa de la capçalera i també al mur nord.


Està formada per una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular, que va ser escapçat donant-li una perfil pla a l'est. En aquest moment també es va construir una torre de campanar en l'angle sud-est i una capella adossada a migjorn. Entre el campanar i la capella s'obre la porta d'accés, formada per un senzill arc de mig punt adovellat.


Junt a la porta d'accés al recinte del temple hi ha un gran bloc de pedra en el que s'ha buidat el seu interior. Podria tractar-se d'una pica baptismal o pica d'olis, però desconeixem els seus orígens i la seva utilitat original.

Pica de pedra   Pica de pedra