Província de Lleida


Sant Corneli de Biura
(Sarroca de Bellera, Pallars Jussà)

 42º 24,288'N ; 0º 53,936'E       
El lloc de Biura apareix documentat l'any 1197, quan Arnau d'Erill va donar tots els drets sobre la vila al monestir de Llavaix. En canvi, no hem trobat cap referència històrica al temple de Sant Corneli, probablement construït a les darreries del segle XIII.


L'església està formada per una sola nau, que està coberta amb una volta de canó i capçada a l'est per un absis semicircular.


A aquesta nau es van afegir en època tardana dues capelles laterals i un cor elevat.


També es va construir un porxo adossat al mur oest, on es va construir una nova porta d'accés.


La porta original es trobava en el mur oest, al costat de la capella lateral. Està formada per un arc de mig punt, fet amb dovelles de pedra tosca.


Del mateix material és la finestra que hi ha en el mateix mur sud, amb un arc lleugerament apuntat.