Província de Lleida


Mare de Déu de la Fabregada
(Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà)

42º 04,645'N ; 0º 44,901'E       
Avui trobem aquesta petita església aïllada al costat de la carretera i res ens fa pensar que antigament va ser la parròquia d'un nucli de població més important que Sant Esteve de la Sarga.

Les primeres notícies del lloc de la Fabregada daten de l'any 1038, quan el comte Ramon IV de Pallars va donar l'honor de la Fabregada, situada dins el terme del Castell de Mur, a Bertran Ató de Montanyana. Anys més tard, en 1076, el propi Bertran Ató o un successor seu van construir l'església de Sant Esteve al lloc de la Sarga i la van dotar amb la tercera part del delme de l'església de la Fabregada i amb la pròpia vila. Creiem que va ser a partir d'aquest moment que Sant Esteve de la Sarga va començar a agafar importància en detriment de la Fabregada, que quedarà com una simple capella.


Ens trobem davant un petit temple, del segle XII, d'una sola nau, coberta amb una volta apuntada, que arrenca d'una motllura bisellada i reforçada per un arc toral. La nau està capçada a l'est per un absis semicircular.


En la part central s'obre una finestra d'una esqueixada i protegida per un arc de mig punt.


En el mur sud s'obre la porta d'accés. Està formada per un arc de mig punt, resseguit per un segon arc de grans dovelles i una motllura bisellada.


En una de les dovelles d'aquesta motllura veiem esculpits un cilindre, un cub i una bola.


El mur oest està coronat per un campanar de cadireta de dos ulls. Sota seu hi ha l'altra finestra que té el temple, en aquest cas de doble esqueixada, tot i que de menors dimensions que la de l'absis.