Província de Lleida


Castell d'Estorm
(Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà)

42º 05,201'N ; 0º 50,459'E       
La primera notícia del lloc d'Estorm la trobem l'any 1099, quan el comte Pere Ramon I de Pallars Jussà va donar a la canònica de Mur el terme d'aquest castell.

Com és habitual, la fortificació es va construir en el punt més elevat del turó on està la població d'Estorm, organitzada al voltant de l'església de Sant Salvador. En l'actualitat només es conserven les restes d'una torre circular. 


La seva alçada actual és d'uns 12 metres, si bé es creu que tenia un pis més d'alçada. El seu diàmetre exterior és de gairebé 5 metres amb uns murs de 140 centímetres d'ample. L'interior estava distribuït com a mínim en tres plantes. L'inferior, com és habitual, no presentava obertures a l'exterior i era utilitzada com a magatzem. A 5 metres d'alçada hi ha el trespol, on es situava el terra del primer pis. Es creu que en aquest nivell s'obria la porta d'accés, que no s'ha conservat. Si que encara es poden veure dues finestres en forma d'espitllera. Gairebé a 4,5 metres per sobre trobem un altre trespol, per tant el nivell on hi havia el segon pis. En aquesta planta també es conserva una altra espitllera.

Al costat meridional de la torre es trobava el recinte emmurallat del castell, que era  de petites dimensions. Gairebé no en queda res, només alguna petita mostra del mur, de gairebé un metre d'amplada.