Província de Lleida


Casa Forta de Miravet
(Guàrdia de Noguera, Pallars Jussà)

42º 06,526'N ; 0º 50,424'E       
No es tenen notícies d'aquest antic casal, avui pràcticament enrunat del tot, que pertanyia al terme jurisdiccional del castell de Mur, amb el que manté visió directa.


És probable que aquesta proximitat influís en el disseny de la casa forta, que té una planta similar. La façana est és recta, mentre que els murs nord i sud s'acosten cap a l'oest per formar una cantonada arrodonida.


La fortificació va ser construïda, probablement, vers el segle XIII i en època moderna va ser utilitzada com a mas i per tant es va alterar la seva estructura i es van aixecar noves estructures en el sector de migjorn.

Restes del mas i la casa forta     Restes del mas i la casa forta

L'element més destacable del que queda de fortificació és l'angle occidental, que arriba gairebé als 6 metres d'alçada.


Malauradament el seu estat de conservació és molt deficient, malgrat que s'hi han fet petites actuacions, i la no existència d'un camí clar d'accés i la prudència ens van aconsellar no acostar-nos-hi més.