Castella i Lleó - Província de Sòria


Església San Salvador
(Sòria)

 41º 46,186'N ; 2º 27,359'O   
Inicialment va ser construïda fora les muralles de Sòria, en un raval poc poblat. De mica en mica va anar guanyant població i el temple feligresos i rellevància.

Es creu que Fortún López, cavaller de l’ordre de Calatrava, va ser qui va fundar aquest temple, si bé l’edifici actual correspondria al que va aixecar el seu net, que el va lliurar en 1169 a l’Ordre de Calatrava. A principis del segle XIV apareix citada com a parròquia sense que sapiguem quan va perdre la condició de comanda i es va convertir en temple parroquial. Va desenvolupar les tasques de parròquia fins l’any 1896, passant a dependre de Nuestra Señora de El Espino. Aquesta situació es va perllongar fins l’any 1954, quan va recuperar la condició de parròquia, degut al creixement demogràfic de la zona. Per aquest motiu, en 1967, es decideix enderrocar el temple i construir-ne un de majors dimensions. Per sort es va conservar l’absis romànic.


El temple, abans de la seva demolició, estava format per una sola nau, amb coberta de fusta i presbiteri de volta apuntada, que acabava en un absis semicircular. En el segle XVI se li van afegir dues capelles laterals a banda i banda del presbiteri.

L’absis semicircular actualment és la capella del Sagrari. En la part central s’obre una petita finestra amb doble arc de mig punt. L’exterior està decorat amb un motiu de soga, mentre que l’interior té petites boles.


Sota la cornisa, parcialment reconstruïda, trobem unes mènsules esculpides, La majoria són de factura moderna. Destaquem tres figurats on veiem caps humans i un personatge en actitud clarament sexual.

Mènsules esculpides   Mènsules esculpides


Es conserva l’arc triomfal, de perfil apuntat. Aquest es recolza en dos columnes, que descansen en un alt podi. Els capitells presenten decoració vegetal i zoomòrfica. En el costat esquerre veiem un capitell vegetal en el que trobem aus enfrontades. En el costat dret veiem esculpits a lleons, també enfrontats.

En l’absis trobem un altre arc apuntat, que es recolza en dues columnes amb els capitells de tipus vegetal. Un d’ells també presenta una cara humana en el seu angle.