Castella i Lleó - Província de Sòria


Església de San Blas de Villaciervitos
(Villaciervos)

41º 45,213'N ; 3º 38,531'E   
No tenim notícies històriques d'aquest temple, edificat a finals del segle XII o principis del XIII. Està situat a les afores de la petita població de Villaciervitos.


El temple està format per una sola nau rectangular i amb coberta de fusta. Està acabada a l'est amb un absis semicircular, que està precedit per un ampli presbiteri, que està cobert amb una volta apuntada. Actualment tot el temple té la mateixa alçada, fruit d'una reforma  posterior.


Per culpa d'aquesta reforma es van perdre la cornisa i les mènsules dels murs laterals de la nau. Si que s'han conservat la de l'absis i les del presbiteri.  En elles trobem motius geomètrics i vegetals, a banda de caps humans i alguns animals. 

Mènsules esculpides    Mènsules esculpides

Mènsules esculpides    Mènsules esculpides


L'arc triomfal és apuntat i doble. Es recolza en dues columnes adossades, que tenen els capitells esculpits amb motius vegetals.

La porta d’accés està en el mur sud, en un cos avançat. Està formada per tres arcs de mig punt en gradació.


Les dues exteriors són totalment llises, mentre que la interior presenta una decoració de tipus vegetal.


També els cimacis de l'arc interior tenen decoració vegetal.


En el muntant esquerre també veiem una decoració a base de petits arquets.


Per sobre de la porta veiem un petit teuladet recolzat en mènsules. Malauradament només s'han conservat tres originals, que estan força erosionats. En ells veiem un element vegetal, un cap d'animal i dues persones en una actitud molt afectiva.


Posteriorment es va allargar el mur de ponent vers al sud, sobre el que es va construir un campanar de cadireta de dos ulls.


En l'interior del temple es conserva una pica baptismal romànica, decorada amb un fris de dents de serra en la part superior. Sota d'aquest fris en trobem un altre d'arcs cecs de mig punt.