Galícia - Província de Lugo


Santo Estevo de Ribas de Miño
(O Saviñao, Lugo)

   42º 37,071'N ; 7º 42,412'O   
Església edificada en la riba del riu Miño, adaptant-se a l’orografia del terreny, fet pel qual el seu eix està lleugerament desviat cap al sud-est. També va ser necessari excavar part de la muntanya, per encabir-hi la capçalera.


Està formada per una sola nau, rematada a l’est per un absis semicircular, precedit d’un ampli presbiteri. Aquest està cobert amb una volta de canó, reforçada amb dos nervis gòtics.

Entre l’absis i la muntanya trobem un petit passadís, en el que es van instal•lar dos arcs, que contribueixen a l’estabilitat de la capçalera.


L’absis està dividit en tres espais, mitjançant unes columnes adossades, que arriben fins a la cornisa. Els seus capitells estan esculpits amb motius vegetals.


En cadascun dels espais delimitats per les columnes, s’obre una finestra en forma d’espitllera, decorada amb una arquivolta i dos columnes, que tenen els seus capitells esculpits amb motius vegetals.


Pel que fa a la distribució interior de l’absis, té una particularitat, poc freqüent a la zona. Els murs s’han rebaixat parcialment per fer-hi tres absidioles. En l'absidiola nord es conserva un grup escultòric que representa l'Epifania, tot i que procedeixen de dos conjunts diferents. Les imatges dels reis  van aparèixer enterrades en el terra del temple, mentre que la Verge era una talla policromada independent.

La teulada es recolza en una cornisa, sota de la qual trobem un fris d’arcs cecs acabats en mènsules esculpides.

Arcs cecs    Arcs cecs

El tram presbiteral està il·luminat per dos òculs decorats amb petits arcs. El seu interior està decorat amb cinc perforacions circulars


La nau és de grans dimensions i sorprèn per la seva alçada i amplada. Està dividida en quatre trams, gràcies a tres arcs de diafragma apuntats, que serveixen de suport a la coberta a dues aigües de fusta. Els arcs es recolzen en columnes adossades als murs laterals. Els seus capitells estan decorats amb temàtiques vegetals.

En cadascun dels espais que hi ha entre les columnes, s’obre una finestra de mig punt, protegida per una arquivolta, recolzada en dues columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals.

Aquesta decoració es repeteix en el mur exterior del temple.

Finestra del mur sud   Finestres del mur sud

Les finestres estan emmarcades per un arc de mig punt, que aprofita els contraforts laterals.


En aquest temple trobem una de les millors portalades romàniques de tot el romànic gallec. Malauradament, la seva ubicació, no permet que es pugui contemplar amb perspectiva i desllueix molt el gran treball escultòric.


La porta d’accés està envoltada per quatre arquivoltes en gradació, recolzades en quatre parelles de columnes. L’arquivolta interna està decorada amb set personatges esculpits, clarament inspirades en el Pòrtic de la Glòria de Compostela. De totes maneres, en aquest cas només trobem dos músics: un tocant l’arpa i un altre la fídula. La figura central sosté un disc solar i un altre personatge té a la lluna en posició minvant. Dos personatges sembla que no porten res i el darrer sembla sostenir alguna mena de recipient.

Figures de l'arquivolta  Figures de l'arquivolta  Figures de l'arquivolta

Les arquivoltes exteriors estan decorades amb motius de corda, elements vegetals i puntes de diamant. El guardapols, que protegeix el conjunt, està decorat amb pinyes.


Per damunt la portalada trobem un fris d’arcs cecs, que es recolzen mènsules esculpides amb flors.


Les arquivoltes es recolzen en quatre parelles de columnes, els capitells de les quals estan bellament decorats. Com en d’altres esglésies de la zona, els capitells interiors estan esculpits amb animals fantàstics, mentre que la resta tenen temàtica vegetal.

Capitells del costat esquerre   Capitells del costat dret

El timpà és llis, tot i que molt probablement estava decorat amb pintures, que es recolza en dos muntants, també esculpits. En ells es representa un tema clàssic en el romànic: el Bé i el Mal. En el costat esquerre veiem un àngel, mentre que en el dret veiem a un dimoni.

Muntant del costat esquerre    Muntant del costat dret

Flanquegen a la porta unes falses portes laterals. Estan formades per una arquivolta decorada amb bossell i protegida per un guardapols on trobem pinyes esculpides.


En la part superior del mur oest s’obre una gran rosassa amb una decoració molt propera al gòtic.


En el mur sud trobem una segona portalada, molt més senzilla. Està formada per una sola arquivolta, protegida per un guardapols decorat amb mitges boles. Els seus capitells són de temàtica vegetal.


En els contraforts d’aquest mur podem veure mènsules que servien de suport a les dependències monàstiques.


En aquest sector, davant de la capçalera, trobem un campanar de cadireta de dos ulls sobre el mur de roca excavat a la muntanya.


En el costat sud de la capçalera es va adossar posteriorment una sagristia.

Sobre els murs est i oest trobem una creu i un bloc de pedra esculpit amb un escacat.