Galícia - Província d'A Coruña


Santa Mariña
(Camariñas)

43º 10,976'N ; 9º 07,642'O    
Popularment aquesta petita església es coneguda com a Santa Mariña de Tosto, per la proximitat amb el cap Tosto. Es creu que en la primera meitat del segle X es va fundar en aquest indret un monestir dedicat a Santa Mariña, que rebia nombroses donacions gràcies als miracles que s'atribuïen a aquesta santa.


Malauradament, la seva ubicació prop de la costa va fer que fos atacat constantment i que els seus monjos abandonessin l'edifici i es refugiessin en el monestir de San Paio de Antealtares de Santiago de Compostel·la. Aquest monestir els va acollir i els va donar els recursos necessaris per restaurar les instal·lacions de Tosto i a partir d'aleshores va quedar sota les seves ordres com a priorat.

El priorat va patir un altre atac i es va haver de restaurar en 1165, gràcies a l'acció de l'abat del monestir d'Antealtres, tal i com consta en un document de 1194.

En la baixa edat mitjana el priorat entra en decadència i amb el pas dels segles va passar a dependre de San Martín Pinario. En el segle XVII ja havia desaparegut el cenobi i només es conservava l'església.


Sorprenen les reduïdes dimensions d'aquest temple, el que ens fa pensar que ha patit nombroses alteracions al llarg de la seva història. Està format per una sola nau, capçada a l'est per un absis rectangular. Tots dos espais coberts amb volta de canó rebaixada.

Absis    Arc triomfal i nau

L'element més interessant és l'arc triomfal que uneix la nau amb la capçalera. Per la seva fàbrica es creu que correspon a la reconstrucció del temple que es va fer en 1165. Ens trobem davant d'un arc de mig punt que es recolza en dues robustes columnes, adossades als murs laterals.


Els seus capitells són vegetals, clarament inspirats en la catedral de Santiago de Compostel·la. El collarí és de tipus de soga.

Capitell de l'arc triomfal    Capitell de l'arc triomfal

Les bases d'aquestes columnes són àtiques i descansen en uns podis rectangulars, decorats amb bossells i boles.

Base de la columna de l'arc triomfal    Base de la columna de l'arc triomfal

Una finestra d'una sola esqueixada il·luminava la capçalera, però va ser cegada per un retaule.


Des d'aquí voldríem agrair a la família que viu just al davant, la seva amabilitat per permetre'ns visitar l'interior del temple.