Galícia - Província d'A Coruña


Santa Baia de Lañas
(A Baña)

42º 57,228'N ; 8º 42,412'O    
Temple aixecat en les darreries del segle XII, però que va patir algunes alteracions en el XVIII, quan se li afegeix una capella i la sagristia pel costat nord i es reforma la façana oest.


Està format per una sola nau amb coberta de fusta a dues aigües, que està rematada a l'est per un absis rectangular i cobert amb volta de canó. La nau i l'absis es comuniquen mitjançant un arc triomfal de mig punt doble. L'arc més petit es recolza en dues columnes adossades als murs laterals, que tenen els capitells decorats amb palmetes i boles l'esquerre i palmetes i espirals el dret.


Pel que fa a les obertures que presenta en l'actualitat el temple, totes corresponen a la reforma barroca. Només s'ha conservat l'empremta d'una antiga porta en el mur sud, ara cegada. Estava formada per una llinda pentagonal, sobre la que trobem un arc de mig punt, recolzat en impostes llises i protegit per un guardapols, també sense decoració.


Els altres elements que s'han conservat d'època romànica són les mènsules que recorren els murs nord i sud per sota de la cornisa. Estan força erosionades i són bàsicament de temàtica geomètrica, tot i que podem trobar algunes figures humanes en diferents possicions, com per exemple en actitud d'oració.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida