Galícia - Província d'A Coruña


San Vicente de Cespón
(Boiro)

42º 40,557'N ; 8º 51,286'O    
Temple edificat a les darreries del segle XII, però profundament alterat en els segles XVII i XVIII, quan se li afegeix la sagristia i diverses capelles laterals. 


De l'època romànica es conserva bàsicament l capçalera. L'absis es cobreix amb una volta de canó, que  està reforçada per un arc toral, que es recolza en dues columnes amb els capitells vegetals de factura molt tosca.
L'arc triomfal és doble, de mig punt i lleugerament peraltat. L'arc interior es recolza en dues columnes adossades al mur i amb capitells esculpits amb temàtica vegetal. Les seves bases també estan decorades amb boles, motius de soga i entrellaçats. El doble arc va ser reconstruït en el segle XVIII, quan es fan reformes importants al temple. Així consta en una inscripció feta en l'arquivolta inferior.


En la part central del mur est de l'absis s'obria una finestra, eliminada posteriorment. El mur nord ha quedat ocult per la construcció de la sagristia. En el mur sud si que podem veure encara les mènsules esculpides sota la teulada. Podem veure motius vegetals una figura humana y un animal.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida


També es conserven mènsules en els murs laterals de la nau, tot i que la majoria són en forma de proa de vaixell.

A la façana oest trobem la portalada romànica, formada per dos arcs en gradació, que es recolzen en parelles de columnes.


Les arquivoltes estan decorades amb bossells i escòcies.  També trobem un motiu de soga en l'intradós de l'arc interior i en la part més exterior de l'altre arc. Envolta el conjunt un guardapols escacat.


La porta presenta un timpà en el que hi ha una creu de llaç esculpida dins un cercle decorat amb motiu de soga. En els extrems del timpà hi ha dues rosetes de vuit pètals. El timpà i part de la portalada estan "decorades" amb una inscripció del moment en que es va reformar la façana, en 1697.


Les dues parelles de columnes tenen els seus capitells esculpits amb motius vegetals.

Capitells de la portalada   Capitells de la portalada

Al costat de la porta sud del temple veiem un pila baptismal, de la que no hem trobat cap informació.


En l'interior del temple es conserva un baldaquí gòtic del segle XVI fet en pedra. Sobre els arcs conopials trobem una escena amb els Apòstols i el Davallament de la Creu.