Galícia - Província d'A Coruña


San Tirso d'Oseiro
(Arteixo)

43º 19,382'N ; 8º 29,386'O    
La troballa de diversos sepulcres al voltant del temple, ens fa pensar en l'existència d'un edifici religiós altmedieval, avui desaparegut. Malgrat això, la primera notícia escrita que conservem data del 830, quan Tructino, delegat del rei Alfons II, va fer un llistat dels temples que formaven part de la diòcesis de Iria Flavia. 


En dos punts de l'església trobem carreus amb una inscripció que fa referència a una data.  Una la trobem en l'interior del temple, en el presbiteri, on podem llegir ECCL(esi)AM ERA:M:CC. L'altra en la part baixa del mur oest. La seva ubicació, arran de terra va fer que no la veiéssim durant la nostra visita al temple i per tant la fotografia que us oferim no es prou clara. També ha fet que s'hagi perdut parcialment. En aquest cas llegim: ... FECIT /... (e)RA MCC /... SANTIRSO. Totes dues fan referència a l'era 1200, que ens indica que el temple va ser aixecat en les darreries del segle XII i principis del XIII.


El temple té una sola nau, amb coberta de fusta, que està rematada a l'est per un absis rectangular. Entre tots dos espais hi ha un tram que actua a mode de transició, o presbiteri. En ell s'hi va adossar posteriorment una sagristia en el costat sud.


L'absis s'aixeca sobre un sòcol esglaonat. Està cobert amb un volta de canó, que es reforça amb un arc toral. Aquest es recolza en dues columnes amb capitells vegetals. Exteriorment aquest arc està reforçat per contraforts. 


Malgrat que la teulada es va aixecar uns centímetres, es conserva la cornisa recolzada en mènsules esculpides amb motius geomètrics.

Mènsula esculpida    Mènsula esculpida    Mènsula esculpida

Mènsules esculpides


En el mur es s'obre una finestra, recuperada recentment, doncs havia estat cegada per la presència d'un retaule barroc. Està formada per dos arcs de mig punt en gradació, decorats amb dos bossells i una mitja canya entre ells. L'arc interior tenia dues columnes, però aquestes han desaparegut.


S'accedeix a l'absis mitjançant un arc triomfal de mig punt i doble. L'exterior descarrega la seva força directament en els murs del temple, mentre que l'interior ho fa en dues columnes adossades. Els seus capitells són de tipus vegetal amb fulles i fruits.


En el mur del tester de la nau s'obre una rosassa.

Però sens dubte el que més ens crida l'atenció d'aquest temple és el mur oest, flanquejat per dos robustos contraforts. Per sobre de la porta tenim un teuladet, que es recolza en mènsules esculpides. Moltes d'aquestes són de factura moderna, afegides durant la restauració del temple.


La portalada està formada per quatre arcs de mig punt en gradació.


El segon i quart arcs estan decorats amb petits arcs de ferradura, alguns dels quals encara conserven petits rombes resseguit el seu perímetre. Els altres dos arcs presenten decoració a base de bossells. Protegeix  el conjunt un guardapols decorat amb fulles en forma de cor.


Els arcs que no tenen decoració d'arcs descansen en columnes amb capitells vegetals. Els arcs que no tenen columna, descansen directament en el mur, en un carreu que té gravats uns símbols amb la forma de la lletra Y.

Capitells de la portalada   Capitells de la portalada

El timpà té esculpida una creu flordelisada dins d'un cercle. Dins d'aquest també hi ha dos coloms, que giren el seu coll i porten branques en els seus becs. Un fris d'arcs cecs ressegueix el perfil corbat del timpà.


La llinda també presenta decoració. En aquest cas veiem una tija ondulant, de la que neixen palmetes.


El conjunt descansa en dos muntants esculpits. En el de l'esquerra hi veiem un quadrúpede amb el cap girat. En canvi, a la dreta veiem a un home, que té un objecte no identificat entre els seus braços.

Muntant de la porta principal    Muntant de la porta principal

La part de la façana on acaba la portalada i comença el mur està decorada amb una ziga-zaga.

En la part superior de la façana podem veure una altra rosassa. Està formada per dos cercles en gradació. L'exterior està decorat amb arcs cecs com passa en la portalada. L'interior en canvi té un bossell en l'aresta.


En el mur sud hi trobem una altra porta, en aquest cegada i recuperada en 1894.


És una porta d'arc de mig punt, decorada amb una arquivolta en forma de bossell a l'aresta i protegida per un guardapols. L'arc descansa directament en el mur, en un carreu que també té gravada una lletra Y. També trobem aquest símbol en els muntants on descansa el timpà.

Muntant de la porta lateral    Muntant de la porta lateral

Carreu de la porta lateral