Galícia - Província d'A Coruña


San Pedro de Leis
(Muxía)

43º 06,908'N ; 9º 09,219'O    
La primera notícia del lloc de Leis la trobem en el testament de Juan de Froila Mariño de l'any 1220. L'església dedicada a Sant Pere hauria estat construïda uns anys abans, en les darreres dècades del segle XII.


Sabem que la parròquia de Leis depenia del monestir de Sant Paio de Antealtares, a Santiago de Compostel·la, però a partir del segle XVII la veiem vinculada a San Cristovo de Carnes i a San Pedro de Porto.


El temple té una sola nau amb coberta de fusta a dues aigües, capçada a l'est amb un absis rectangular. L'absis, de petites dimensions, està cobert amb una volta de canó. Es comunica amb la nau mitjançant un arc triomfal doble i protegit per un guardapols decorat amb petits cilindres. L'arc exterior es recolza en dues petites columnes, els capitells de les quals són vegetals. En el de l'esquerra podem veure també unes petites pomes. També són de temàtica vegetal, però més grans els capitells del arc interior. El collarí del costat nord està decorat amb una ziga-zaga, mentre que el del costat sud amb una soga.


En el mur est de l'absis s'obre una finestra d'una sola esqueixada. Per la cara interior no té cap mena de decoració, però tot canvia si la mirem des de l'exterior.


Està decorada amb una arquivolta decorada amb bossell, que descansa en dues columnes amb capitells vegetals.

Capitell de la finestra de l'absis    Capitell de la finestra de l'absis

Per sobre de l'arquivolta, trobem un altre arc, en aquest cas decorat amb quatre lòbuls.


Corona el mur un anyell, que ha perdut creu que de ben segur tenia al damunt.


En els murs laterals de la capçalera i sota la cornisa, trobem mènsules esculpides. En el costat nord n'hi ha quatre, on es van esculpir una bola, un quadrúpede que ha perdut el cap, un contorsionista i una voluta. En el mur, malgrat la construcció de la sagristia, també s'han conservat. Així doncs, trobem una voluta, una bola, un cap de toro i una llisa.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida


La façana occidental està dividida en dos trams gràcies a un motllura decorada amb rombes.

Façana oest    Motllura amb rombes

En el registre inferior hi trobem la porta d'entrada.


Està formada per un arc de mig punt decorat amb bossells, que es recolza en dues fines columnes amb capitells vegetals. L'envolta una segona arquivolta, també decorada amb bossells i un guardapols escacat. Els cimacis presenten decoració a base de motius florals.

Capitell vegetal de la porta   Capitell vegetal de la porta

En el registre superior veiem una finestra de característiques similars a la de l'absis.


La finestra està decorada amb una arquivolta, que es recolza en dues columnetes de capitells vegetals.

Capitell vegetal de la finestra   Capitell vegetal de la finestra

Per sobre trobem l'arc de mig punt amb quatre lòbuls com a la capçalera. Un guardapols escacat protegeix el conjunt.


Destaca la presència de carreus de tonalitat vermellosa en tot l'edifici, però especialment en aquesta façana. No són originals, si no que van ser posats entre els anys 2004 i 2005 en la darrera restauració que s'ha fet al temple. El motiu és que en 1962 es va fer una mala actuació en el temple, que va provocar nombrosos desperfectes per causa de la humitat. Per aquest motiu es van haver de substituir molts carreus, per assegurar la conservació del temple.


En l'interior del temple destaca la presència d'un crismó esculpit en la zona de l'altar. Es creu que aquest no era el seu lloc original, si no que es trobava en algun dels murs laterals.