Galícia - Província d'A Coruña


San Pedro de Bealo
(Boiro)

42º 41,682'N ; 8º 50,862'O    




Temple edificat a finals del segle XII, però que ha estat molt modificat al llarg dels segles i actualment l'empremta romànica es conserva bàsicament en la capçalera.  


Està formada per una sola nau, capçada a l'est per un absis rectangular. Aquest es cobreix amb una volta de canó, que arrenca d'impostes escacades. També està reforçada per un arc toral, que es recolza en dues columnes amb els capitells vegetals.


L'arc triomfal és doble, de mig punt i lleugerament peraltat. L'arc interior es recolza en dues columnes adossades al mur i amb capitells esculpits. El del costat nord presenta una decoració vegetal, mentre que en el sud veiem aus picotejant fruits.