Galícia - Província de Lugo


San Miguel de Berbetouros
(Palas de rei, Lugo)

 42º 58,085'N ; 7º 41,325'O   
Temple construït en el segle XII, però com molts altres temples gallecs, va ser reformat entre els segles XVII i XVIII. 


El temple està format per una sola nau, capçada a l'est per un absis rectangular.  En la part central del mur est s'obre una senzilla finestra d'una sola esqueixada.


Només conserva algunes de les mènsules en que es recolzaven les cornises de la teulada. Dues són de tipus vegetal, una altra té una figura humana, una altra un cap humà i l'altra representa a una bèstia, 

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida


La porta d'accés principal es troba en el mur sud. Està formada per un sol arc de mig punt, protegit per un guardapols escacat.


En el timpà podem veure una creu de Sant Jaume.


L'arquivolta es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits amb motius vegetals i de soga.

Capitell esquerre   Capitell dret

També estan esculpits els muntants de la porta. En el del costat esquerre es va esculpir un cap de serp i en el dret una bèstia.

Muntant esquerre   Muntant dret

En el mur oest trobem una porta molt més senzilla.


Els muntants també estan esculpits. El del costat esquerre sembla com si no s'hagués acabat, doncs només està decorat el contorn, mentre que en el costat dret també hi ha elements esculpits en la part interior amb motius geomètrics.

Muntant esquerre    Muntant dret

Corona aquest mur un campanar de cadireta de dos ulls de factura barroca.