Galícia - Província de Lugo


San Miguel de Bacurín
(Bacurín, Lugo)

42º 58,085'N ; 7º 41,325'O   
Temple aixecat a mitjans del segle XII, es creu que pels voltants del 1160. Està formada per una sola nau rectangular i acabada a l'est per un absis semicircular, precedit d'un curt tram presbiteral. 


La nau presenta una coberta de fusta, mentre que el presbiteri està cobert amb volta de caní i l'absis amb volta de quart d'esfera. L'arc triomfal és de mig punt i descansa en dues columnes adossades, amb capitells vegetals de senzilla factura.


L'absis està tapat interiorment per un retaule barroc dedicat a Sant Miquel. Això fa que no puguem saber com és la finestra per la part interior. Aquesta s'obre en la part central del tambor absidal. Exteriorment, està formada per un arc de mig punt, decorat amb dos registres de puntes de diamant, que està resseguit per una arquivolta decorada amb boles i protegida per un guardapols escacat.


L'arquivolta descansa en dues columnes, els capitells de les quals estan esculpits amb motius vegetals.

Capitell de la finestra de l'absis   Capitell de la finestra de l'absis

L'absis està dividit externament en tres espais mitjançant dues columnes adossades.


Els seus capitells presenten diferents figures humanes i animals. La tosca factura de la seva talla ens fa molt difícil entendre els motius que s'hi van representar.

Capitell de l'absis   Capitell de l'absis

Són de millor factura les mènsules on es sustenta la cornisa de l'absis. Podem trobar diferents animals com llops i carners i figures humanes en actituds sexuals.

Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis

Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis

Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis  Mènsula de l'absis


S'accedeix al temple per dues portes: una oberta en el mur sud i una altra en el de ponent. La del costat sud és la més interessant. Té un timpà llis amb dos lòbuls en la part inferior. L'envolta una arquivolta decorada amb bossells i mitges canyes, protegida externament amb un guardapols escacat.


L'arquivolta descansa en dues columnes amb capitells esculpits amb motius vegetals.

Capitell de la porta sud    Capitell de la porta sud

El fust de la columna esquerra és helicoïdal, mentre que la del costat dret té franges verticals, alguna de les quals decorades amb boles. També presenten decoració les dues bases.

Columna esquerra     Columna esquerra

La porta del mur oest és més gran, doncs té tres arquivoltes de mig punt en gradació. Totes són de bossell sense decoració. Ressegueix el conjunt un guardapols escacat.


Les tres arquivoltes descansen en tres parelles de columnes, també amb capitells vegetals.

Capitells de la porta oest    Capitells de la porta oest

El campanar de cadireta que corona aquest mur, així com l'òcul que hi ha sobre la porta, corresponen a la reforma barroca que va patir el temple.