Galícia - Província de Lugo


San Cosme d'Ouselle
(Becerreá, Lugo)

42º 51,618'N ; 7º 08,949'O   
Església de caire rural, situada a les afores del petit nucli d'Ouselle.


Està formada per una sola nau, amb una coberta de fusta i capçada a l'est amb un absis semicircular, més baix i estret. Sota la cornisa de l'absis, trobem mènsules llises. L'absis i la nau es comuniquen mitjançant un arc de mig punt, recolzat en pilastres.


La porta original es troba en el mur sud. Té una llinda trapezoïdal, que es recolza en dos muntants llisos.


Posteriorment es va construir un porxo a ponent, on es va obrir una nova porta.

Porxo    Porxo

El temple estava il·luminat inicialment per tres finestres d'una espitllera, obertes en els murs laterals del temple i en l'oest, que actualment està coronat per una espadanya de factura moderna.

Mur sud    Mur oest i espadanya