Cantàbria


Torre Medieval de San Martín de Hoyos
(Valdeolea)

42º 55,786'N ; 4º 09,401'O    
A les afores de la població de San Martín de Hoyos i controlant tot el municipi de Valdeolea i una de les vies de comunicació entre la muntanya palentina i Cantàbria, trobem les restes d'una fortificació medieval.


Va ser aixecada durant el segle XIV, probablement sobre les restes d'una altra torre, a jutjar per l'aparell que trobem en la part inferior del mur est.

Restes d'una torre anterior   Restes d'una torre anterior

Actualment es conserva bona part de la seva torre, de planta quadrada i amb una alçada aproximada de 14 metres.


Interiorment estava dividida en tres plantes, que no s'han conservat. Els seus murs, en el nivell inferior tenen un gruix de 1,80 metres.


Destaca la façana oest, on trobem les obertures més importants.


Podem veure la porta d'accés en la segona planta. Està formada per un arc apuntat.


Al seu damunt hi ha una altra porta de mig punt, ja en la tercer planta, que permetia l'accés a un matacà, del que només es conserven algunes de les mènsules on es recolzava.


Trobem una finestra de mig punt en el mur meridional, mentre que en els altres trobem una espitllera en el tercer pis.

Mur nord   Finestra del mur sud

També hi ha una altra porta en el mur est, a nivell de terra. Creiem que va ser oberta en un moment posterior, doncs a diferència de la porta del mur oest, no té cap element defensiu al seu damunt.

Porta del pis inferior   Porta del pis inferior

La torre estava protegida per un fossar, que amb el pas dels segles ha anat quedant soterrat.