Cantàbria


Torre de Quevedo
(Molledo)

43º 07,718'N ; 4º 02,394'O    
Junt a l’església de Santa María de San Martín de Quevedo, trobem aquesta torre de planta quadrada aixecada en el segle XIV o principis del XV.


En la façana orientada al nord veiem dues portes d’accés. Una està situada uns dos metres per sobre del nivell del terra i probablement era l’accés original a la torre. Es conserven les dues mènsules on es recolzava l’escala de fusta. En el pis inferior s’obre una altra porta, en aquest cas centrada en el mur i que permetia accedir a les quadres i al celler.

Ja en la segona planta destaca una finestra d’arc rebaixat, que podem trobar en el mur est i que està decorada amb boles i motllures en forma de corda. En la part esquerra de la finestra veiem esculpides dues flors de llis i en la part dreta un calder i el pendó de gules, que es troben en les armes dels Quevedo.


Una finestra de similars característiques s’obre en el mur sud del tercer pis, en aquest cas, de l'escut dels Quevedo només hi ha les flors de llis.


En un carreu de l'angle sud-est veiem esculpida una altra flor de llis.


En la part superior de la torre hi ha les mènsules que servien per suportar una estructura defensiva de fusta, que coronava la torre. En diverses parts dels seus murs es poden veure espitlleres, que també permetien la seva defensa.