Cantàbria


Santa Maria de Roimbre de Pie de Concha
(Bárcena de Pie de Concha)

43º 07,569'N ; 4º 03,631'O    
L'edifici actual va ser aixecat en el segles XVI i reformat en el XVII. Es va construir en substitució d'un temple del segle XIII, del que es van aprofitar alguns elements. 

L'església està formada per  dues naus, separades per dos arcs apuntats, que estan capçades per dos absis quadrats i coberts amb voltes estrellades. Les naus, en canvi, presenten una coberta de fusta. En els murs laterals es van aprofitar algunes de les mènsules del temple romànic. La majoria són llises, però alguna té esculpit de forma molt tosca algun cap humà.


A principis del segle XVII s'adossen al costat sud dues capelles, fetes amb carreus ben escairats i de bona factura. També s'adossa una torre campanar als peus del temple, mutilant parcialment la porta d'accés. Aquesta també és aprofitada del temple anterior. Està formada per dos arcs apuntats en gradació.  


En l'interior del temple es conserva una pila baptismal romànica, decorada amb un motiu de soga en la cara superior i dos petits bossells en la part superior del vas.