Cantàbria


Santa Maria de Retortillo
(Campoo de Enmedio)

42º 59,138'N ; 4º 06,819'O    
Aquest temple s'alça damunt les restes del que en el passat va ser la ciutat romana de Julióbriga. Als voltants de l'església podem veure les nombroses estructures d'edificis que s'han excavat fins al moment.

Domus romana   Restes romanes

En el cartulari de Santillana del 1057 trobem la primera menció del lloc de Rivo Tortillo. Posteriorment es difícil localitzar documents que ens parlin d'aquest indret i no podem concretar si el temple depenia d'aquest monestir o simplement hi tenia alguns bens a la zona.


L'església està formada per una sola nau, creiem que inicialment coberta amb volta de canó reforçada per dos arcs torals,  però que posteriorment es va substituir per una volta gòtica, que és la que ha arribat fins els nostres dies. Està capçada a l'est per un absis semicircular, precedit per un presbiteri força interessant.


Exteriorment l'absis està dividit en tres espais gràcies a dos contraforts que en la part superior es transformen en dues columnes dobles. En cadascun d'aquests tres espais s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.


Les finestres del costat dret i esquerre tenen els seus arcs en gradació, sense cap columna. Un guardapols ressegueix l'arc exterior i es perllonga per la resta del tambor absidal a mode de imposta. Està decorat amb motius florals. Per sota les finestres trobem una imposta decorada amb motius molt similars.

Finestra sud de l'absis    Finestra nord de l'absis

La finestra central, en canvi, presenta dues columnes amb els seus capitells decorats. En el costat esquerre veiem a dos animals rampants, mentre que en el costat dret hi ha dues aus.


Les finestres segueixen el mateix patró decoratiu per la part interior i per tant només té columnes la central. En aquest cas els capitells són de temàtica vegetal. Les tres finestres es troben entre dues impostes decorades amb flors circumscrites. La imposta inferior es va mutilar en les parts que discorria per les finestres laterals, doncs es van modificar per permetre l'entrada de més llum.


Les dues parelles de columnes que divideixen el tambor absidal acaben en capitells esculpits sota la cornisa, que està decorada amb mitges boles. Malgrat estar força erosionats, en un d'ells podem veure a dos quadrúpedes enfrontats i que sostenen amb una pota el que sembla un cap humà. En l'altre capitell es van esculpir motius vegetals.

Capitell de l'absis   Capitell de l'absis

També sota la cornisa, trobem la presència de mènsules esculpides, molt desgastades. En el tram sud de l'absis veiem un cilindre perpendicular del cavet, un ocell, una aspa amb espirals en els extrems i una mènsula molt erosionada. 

Mènsules esculpides de l'absis    Mènsules esculpides de l'absis

També estan molt erosionats les dues primeres del tram central. En les següents apreciem un cap humà, un cosa esculpida sobre un cavet, totalment erosionada i un àliga que ha perdut el cap.

Mènsula esculpida de l'absis

Mènsules esculpides de l'absis    Mènsules esculpides de l'absis


En el darrer tram trobem un animal, probablement un cérvol, una altra mènsula amb alguna cosa esculpida en el cavet, i un altre animal corbat.   

Mènsula esculpida de l'absis    Mènsules esculpides de l'absis

Aquesta decoració continuava en el presbiteri i en els murs laterals de la nau, si bé s'han perdut alguns trams per les reparacions que ha patit el temple al llarg dels segles o per l'erosió. En el costat sud del presbiteri veiem decoracions a base de creus inscrites en un quadrat en la primera mènsula. La segona està tan erosionada que és impossible saber que representava. Les tres següents tenen tres seccions de piràmide truncades. Les dos darreres semblen representar a una figura humana i a una llebre. 

Mènsules esculpides del presbiteri    Mènsules esculpides del presbiteri

Les mènsules del costat nord presenten una elevada erosió. Creiem que les dues primeres representaven dos caps humans, mentre que la tercera té una bola encaputxada. A continuació veiem un ocell amb la seva cria i dos mènsules amb seccions de piràmide truncades.

Mènsules esculpides del presbiteri    Mènsules esculpides del presbiteri

L'interior del presbiteri està bellament decorat amb dues parelles d'arcs cecs de mig punt, sota una imposta, que és la prolongació de la inferior de l'absis.

Interior de l'absis

Arcs del presbiteri    Arcs del presbiteri


Els arcs estan decorats externament amb un guardapols escacat, Just al damunt del punt d'unió entre els dos arcs, en el carcanyol es van col·locar dos animals esculpits. En el mur nord veiem dues aus que es donen l'esquena (coloms o perdius). En el mur sud, en canvi, es van esculpir dos lleons enfrontats.

Dues aus del costat nord    Dos lleons

Cadascuna d'aquesta parella d'arcs es recolzen en tres columnes amb els capitells esculpits. En el mur de tramuntana veiem un capitell vegetal a l'esquerra. El capitell central presenta a una dona flanquejada per dos lleons, que li posen una pota sobre el pit, mentre ella té les seves mans al ventre. El darrer capitell té esculpits dos grius enfrontats.

Capitell vegetal    Capitell amb grius

Capitell amb una dona i dos lleons


Els grius enfrontats són també els protagonistes del capitell esquerre del mur sud. El capitell central és força singular. Està ple d'animals fantàstics, que en els angles s'abracen i tenen el cap comú. En els laterals del capitell trobem un altre d'aquests éssers en posició rampant. Destaquen els seus ulls molt ametllats. El tercer capitell té esculpides unes boles amb caputxa, distribuïdes en dos nivells.

Capitell amb grius    Capitell amb boles

Capitell amb animals fantàstics    Capitell amb animals fantàstics+


Si aixequem la vista ens trobarem amb l'arc triomfal de perfil apuntat. Aquest descansa en dues columnes, que tenen uns capitells bellament esculpits. De fet, són els elements escultòrics més interessants del temple.


El capitell del costat nord representa a dos cavallers en plena lluita. Un d'ells porta una llança que està impactant en l'escut del seu rival, que alça la mà brandant una espasa. El que rep l'impacte de la llança té un escut rodó, típic dels exercits musulmans i l'altre té un escut de gota d'aigua i porta cota de malla, característiques d'un cavaller cristià. Per tant, ens representa la clàssica lluita entre el bé i el mal.


En el capitell del costat de migdia tornem a trobar una lluita entre cavallers, en aquest cas tots dos armats amb una espasa i vestits amb cota de malla. Entre tots dos veiem a una dona, que s'interposa i agafa amb les mans les regnes dels cavalls. En tots dos capitells darrera els cavallers es va esculpir un ric repertori de motius vegetals.


És interessant la base de la columna nord, on podem veure caps esculpits en els angles.


La imposta, que separa la volta de l'absis i la del presbiteri dels murs laterals. està bellament decorada amb flors circumscrites.


Actualment s'accedeix al temple únicament pel mur sud. Allí trobem una porta de molt senzilla factura, formada per tres arcs de mig punt en gradació.


Els arcs descansen directament en els cimacis decorats amb motiu de niu d'abella, els del costat dret.


Al damunt de la porta hi ha encastat en el mur un timpà. Es desconeix el motiu pel qual es troba en aquesta posició. Una possible teoria és que formés part d'un moment constructiu anterior, o formés part de l'altra porta que té el temple.


En el timpà veiem representat dos monstres alats, que s'agafen per una de les potes. De l'altra pota davantera els hi surt una creu. Sobre les potes que entrecreuen hi ha una creu circumscrita. Al damunt de les dues bèsties trobem a dos àngels que sostenen una creu llatina de tipus asturià.


Però el temple tenia una altra porta molt més monumental. Aquesta s'obre en l'antic mur oest del temple sota la gran espadanya de dos pisos. En algun moment es va decidir ampliar el temple vers ponent i s'afegeix una capella, on s'hi va col·locar la pica baptismal romànica, que va deixar la portalada oculta des de l'exterior. Per sort, es va conservar...


Està formada per tres arquivoltes de mig punt en gradació i decorades amb bordó. Les tres descansen en un parell de columnes amb els capitells esculpits.


En el costat esquerre, tot i que erosionats, es poden veure diversos animals enfrontats com harpies i lleons. En el costat dret veiem a un home lluitant amb una bèstia, harpies, monstres alats i altres animals.

Capitells del costat esquerre    Capitells del costat esquerre

Fa uns anys es va retirar la pica baptismal d'aquest espai i es va col·locar als peus de la nau, en el costat nord. és totalment llisa, sense cap decoració.


Des de l'interior de la sagristia podem veure les restes d'una antiga torre o escala circular, que probablement permetia l'accés al campanar romànic.


Al costat del temple i barrejades entre les restes romanes, trobem nombrosos enterraments d'època alt medieval, alguns dels quals són tombes antropomorfes excavades en  blocs de pedra.


No voldríem acabar aquest text sense un agraïment al rector de la parròquia, que ens va permetre l'accés al temple i ens va facilitar la presa d'imatges per a poder fer aquesta pàgina.