Cantàbria


San Isidoro de Reinosilla
(Valdeolea)

42º 55,017'N ; 4º 12,208'O    
El temple actual és el fruit de les importants reformes que es van realitzar entre els segles XVI i XVII. Inicialment, el temple estava format per una sola nau, amb coberta de fusta i capçada a l’est per un absis rectangular i campanar de cadireta als peus de la nau.


L’absis està cobert amb una volta de canó i està unit a la nau mitjançant un arc triomfal apuntat i doblat, que es recolza en pilastres.  

La capçalera conserva en el mur sud sis mènsules en les que es recolza la cornisa i la teulada. Són de cavet, malgrat que en dos d’ells sembla endevinar-se la presència d’algún element esculpit, però que s’ha perdut per l’erosió. L’absis estava il·luminat per una finestra de mig punt i una sola esqueixada, ara cegada.

Vista de la capçalera    Mènsula esculpida

S'accedeix al temple per una porta oberta en el costat sud-est. Està formada per dos arcs apuntats en gradació.


L'exterior té l'angle decorat amb un bossell, mentre que l'interior té un motiu de corda. En tots dos casos la decoració continua pels brancals.

Detall de la portalada    Detall de la portalada

Sota el cimaci del costat dret veiem dos carreus amb línies incises. En un d'ells veiem un rectangle dividit internament en vuit triangles i en l'altre dos triangles als que els hi falta un costat.


El campanar de cadirteta presenta tres obertures per a les campanes, dues de més grans en el nivell inferior i una més petita en el superior. Els arcs de les obertures inferiors estan resseguits per un guardapols sense decorar. Posteriorment es va construir una escala adossada al mur oest del temple per poder accedir-hi.


En l’interior del temple es conserva una pica baptismal romànica i de planta quadrada, similar a la que podem trobar en l’església veïna de Santa Olalla de la Loma