Cantàbria


San Cipriano de Bolmir
(Campoo de Enmedio)

42º 59,438'N ; 4º 07,478'O    


 

No és fins l'any 1057 que trobem la primera referència escrita que parli d'aquest temple o del nucli de Botmiri. Aquest apareix citat en el cartulari de Santillana, quan consta com una de les possessions que van donar Nuño Alvárez i la seva esposa Teresa al cenobi. Del temple, en canvi, no tenim notícies antigues, per tant no   sabem si va dependre d'algun monestir. Si que sabem que es va construir a mitjans del segle XII. 


L’edifici va patir reformes al llarg dels segles, amb l’afegit de dues capelles laterals en el presbiteri. També es va afegir una sagristia, que va tapar parcialment l’absis pel costat nord i que va ser eliminada en 1969, quan es va restaurar el temple. També es va eliminar en aquesta reforma el porxo que protegia la porta d’entrada, oberta en el mur sud del temple.


Actualment el temple està format per una nau, coberta majoritàriament amb una volta estrellada, que està capçada a l’est per un absis semicircular, més baix i lleugerament més estret que la nau.


L’absis només té una obertura en forma d'espitllera en la part central.


Exteriorment, només presenta decoració en les mènsules que trobem sota la cornisa.  Els del costat del presbiteri sud queden parcialment ocults per la construcció de la capella i només són visibles de lluny. Ja en el tambor absidal podem veure una bèstia que obre la seva boca. Al seu costat podem trobar dues mènsules amb una dona i un home ensenyant el seu sexe. El home sembla que també ens fa una botifarra. La següent mènsula presenta una bota, a continuació trobem una amb dos cilindres en els extrems superior i inferior d'un cavet, un animal amb el cap girat, que sembla un ós.

Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis

Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis


La següent mènsula està tan erosionada que no ens permet identificar quin motiu va ser  esculpit. Al seu costat veiem una altra mènsula força erosionada, en la que només distingim unes cames. Semblaria tractar-se d'un equilibrista. A continuació, trobem una mènsula amb rotlles horitzontals tallats. El segueix una altra amb un cap de bèstia amb la boca oberta, similar a la primera mènsula de l'absis. La següent torna a ser un cap d'animal molt desgastat, que sembla una cabra. Les tres darreres mènsules que podem veure són llises o estan molt erosionades.

Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis

Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis   Mènsula esculpida de l'absis


El presbiteri està cobert amb una volta de canó i s’uneix amb la nau mitjançant un arc de mig punt sense cap decoració. Aquesta volta arrencava d’una imposta decorada amb un escacat, que recorria tot el presbiteri i el tambor absidal. Malauradament hem perdut la del costat nord.


Si que està decorat l’arc que uneix l’absis amb el presbiteri, que també és de mig punt, però en aquest cas descarrega la seva força en dues columnes adossades. El capitell esquerre està decorat amb dues parelles d’animals enfrontats, probablement lleons. En el capitell dret està decorat amb fulles d’acant i volutes.

Capitell de l'arc triomfal    Capitell de l'arc triomfal

L’interior de la nau estava il·luminat per quatre finestres, algunes de les quals van ser cegades posteriorment i recuperades en la darrera restauració.  En el mur sud trobem dues finestres. La més occidental no té decoració exterior, només les restes del guardapols, decorat amb motius que no podem identificar degut a l'erosió. Probablement eren motius vegetals. Està formada per dos arcs de mig punt en gradació, molt reconstruïts, especialment l'interior.


A l'altre costat de la porta trobem una finestra decorada amb una arquivolta amb boles esculpides, que es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits. En el costat esquerre, parcialment desaparegut, veiem un grup de lleons uns al sobre dels altres. En  el capitell dret veiem una àliga amb les ales obertes.

Finestra del mur sud

Capitell de la finestra sud    Capitell de la finestra sud


Per la part interior, la finestra va quedar parcialment oculta per la volta gòtica. Com en l'exterior, està decorada amb una arquivolta amb boles. Descansa en dues columnes. El capitell del costat esquerre torna a representar una àguila amb les ales desplegades i en el dret veiem a dos quadrúpedes enfrontats.

Finestra del mur sud

Capitell de la finestra sud    Capitell de la finestra sud


En el mur nord trobem una finestra de característiques similars, però molt erosionada. En aquest cas en l'arquivolta no trobem la decoració amb boles, però en canvi trobem un guardapols decorat amb motius vegetals, molt malmès. Els seus dos capitells tenen esculpida una àliga amb les ales esteses.

Finestra del mur nord

Capitell de la finestra nord    Capitell de la finestra nord


Els capitells que podem veure des de l'interior de la nau estan molt deteriorats. Probablement es van mutilar quan es va cegar la finestra. En aquest cas sembla que estaven decorats amb lleons enfrontats.

Capitell de la finestra nord    Capitell de la finestra nord

La darrera finestra la trobem en el mur oest. Com en els casos anteriors, té una arquivolta, en aquest cas decorada amb un bossell, que es recolza en dues columnes. Els dos capitells tenen representats parelles de quadrúpedes.

Finestra del mur oest

Capitell de la finestra oest    Capitell de la finestra oest


Per la part interior es repeteix el mateix esquema, si bé el capitell del costat dret té esculpida una àliga amb les ales desplegades, com les que hem vist en les altres finestres.

Finestra del mur oest

Capitell de la finestra oest    Capitell de la finestra oest


S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud. Està formada per quatre arcs de mig punt en gradació, protegits per un guardapols decorat amb motius vegetals. Els arcs parells estan decorats amb bossell.


El segon arc descansa en dues columnes amb els capitells esculpits amb els motius que hem anat veient a les finestres. En el costat esquerre veiem a l'àliga desplegant les ales, mentre que a la dreta veiem quadrúpedes enfrontats.

Capitell de la portalada    Capitell de la portalada


La porta està oberta en un mur avançat a la resta de la façana i que tenia un teuladet sostingut per mènsules. La primera, amb una creu de Malta, sembla de factura moderna, com la següent, que és llisa. A continuació veiem un cap d'animal, probablement boví, una bota que aixafa un petit cap humà, un home tocant l'arpa, un contorsionista, el que sembla una llebre que la mateixa postura que el contorsionista i un home assegut que toca el corn.


Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida


També trobem mènsules esculpides en tot el mur sud, sota la teulada. La situada més a l'esquerra té representat a un home amb un llibre, que ha perdut el cap. A continuació hi ha dues mènsules de factura moderna llises. Els segueix un boví força malmès, un músic que toca l'arpa, un animal contorsionista, un home que recolza el cap en un instrument musical, un home amb un bastó, un animal que semblaria un porc a jutjar per la seva cua, dos rotlles, un ós que sembla agafar-se a un trapezi, un contorsionista, una au també en el que sembla un trapezi, una mènsula llisa (probablement va estar esculpida en els seus orígens), un marrà i una bola encaputxada. Les dues darreres mènsules del mur són de factura moderna.

Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud

Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud

Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud

Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud   Mènsula esculpida del mur sud

Mènsula esculpida del mur sud


En el mur sud i a l'est de la finestra oriental trobem un relleu on es representen a dos quadrúpedes en actitud sexual.


El mur nord també trobem mènsules esculpides, però la majoria són de cavet o són de factura moderna. Podem veure algunes que conserven la seva decoració. En una d'elles es va esculpir una bola encaputxada. També veiem una dona i un home ensenyant les seves parts. Sobre la finestra trobem una mènsula molt erosionada, que alguns autors han identificat com una dona parint. Les tres darreres mènsules esculpides estan tan erosionades que resulta molt difícil identificar el seu contingut. La darrera semblaria que és un altre home ensenyant el seu penis.

Mènsula esculpida del mur nord   Mènsula esculpida del mur nord   Mènsula esculpida del mur nord

Mènsula esculpida del mur nord   Mènsula esculpida del mur nord   Mènsula esculpida del mur nord

Mènsula esculpida del mur nord


Encara en època romànica, però posterior a la construcció del temple, es va aixecar el campanar de cadireta. La seva ubicació no és gaire habitual, doncs la trobem en una prolongació cap al sud del mur oest.


Té tres cossos, l'inferior és llis i el segon i tercer presenten les obertures on s'allotgen les campanes. En el segon veiem dos grans arcs, lleugerament apuntats, resseguits per un guardapols sense decoració, que es perllonga pel mur en forma d'imposta. En el darrer pis s'obre una petita finestra, també apuntada.


En l'interior del temple, en la capella nord, trobem la pila baptismal molt senzilla, sense decoració. Si que està decorada la base, amb quatre boles en els angles.


No voldríem acabar aquest text sense un agraïment al rector de la parròquia, que ens va permetre l'accés al temple i ens va facilitar la presa d'imatges per a poder fer aquesta pàgina.