Província de Girona


Castell de Vilopriu
(Vilopriu, Baix Empordà)

42º 06,259'N ; 2º 59,521'E     
Segons alguns estudiosos, el castell el va fer construir Hug IV d’Empúries l’any 1216, en el lloc on ja hi havia alguna fortificació. La primera menció contrastada data d’uns anys més tard, concretament de l’any 1279.


Entre els anys 1978 i 1980 es van realitzar diverses campanyes d’excavació, que van permetre identificar onze sepultures datades entre els segles VIII i X. Algunes eren excavades a la roca, però d’altres van ser excavades en el terra i amb coberta de lloses. També es van localitzar una cisterna, una sitja, així com els fonaments d’uns murs, un dels quals probablement formava part de la muralla, degut a la seva amplada. En aquests treballs es va poder confirmar que els orígens d’aquesta fortificació cal situar-los en el segle XII.


L’edifici actual es va aixecar bàsicament entre els segles XIV i XV amb una tipologia de castell-palau. Té planta rectangular amb un pati central.

Vista general   Vista general

Al voltant de l’any 2008 es van realitzar tasques de restauració i reconstrucció del castell per convertir-lo en la seu de l’ajuntament.


L’element més destacat és la façana sud, on es conserven dues finestres coronelles.

Finestra coronella   Finestra coronella

En el seu extrem est s’alça una torre de planta rectangular, en la que s’han obert nombroses finestres en època moderna per adaptar-la als nous usos.


En altres parts del castell podem observar algunes finestres en forma d’espitllera.