/
Província de Girona


Castell de Torrent
(Torrent, Baix Empordà)

41º 57,119'N ; 3º 7,655'E    
Les primeres notícies escrites que tenim del lloc de Torrent les trobem en una butlla del papa Benet VIII de l’any 1017, quan confirmava unes possessions de Sant Esteve de Banyoles en aquest terme.

En 1377 Beatriu de Xetmar va vendre la jurisdicció d'aquest castell a Berenguer de Cruïlles per 45.000 sous. A partir d'aquest moment, la fortificació estarà en mans d'aquest llinatge. De fet, en 1770, Felip de Cruïlles de Peratallada-Rajadell i de Peguera, baró de Cruïlles i senyor de Torrent va ser nomenat marquès del Castell de Torrent pel rei Carles III.

De l'antiga fortificació en queden molts pocs vestigis. El més important el trobem davant la plaça del poble on es conserva un antic portal i un llenç de muralla, aprofitat per un habitatge posterior.


L'accés a l'interior del recinte fortificat es feia travessant un arc de mig punt fet amb grans dovelles i flanquejat per dues espitlleres.

Portal    Portal

Protegien el portal tres espitlleres situades al seu damunt i un matracà, força restaurat.

Espitlleres    Matracà

En altres punts de la població es conserven petits fragments de muralla, reaprofitats en construccions posteriors.