Província de Girona


Castell de Jafre
(Jafre, Baix Empordà)

42º 6,269'N ; 2º 59.507'E    
Artal de Jafre és el primer senyor d'aquest lloc que tenim documentat des de l'any 1277. Fins al segle XV es té constància de l'existència d'aquesta nissaga, exercint com a senyor de la zona, sense que aparegui cap referència a un castell. Ens hem de traslladar precisament fins al segle XV per torbar les primeres notícies del castell.

A partir del segle XVI deixa de ser una plaça forta per convertir-se en una explotació agrícola i ramadera. En 1618 es posa a la venda el castell, doncs els seus senyors ja no hi residien a causa dels entroncaments amb altres nissagues amb més patrimoni.

Segons consta en el cadastre de l’any 1716, el castell estava "espatllat i per tant deshabitat". Per aquest motiu, quan en 1739 es decideix fer un nou temple parroquial més gran, es van aprofitar aquells murs que encara "restaven molt forts i bons" del castell. És en aquest moment que s'enderroquen moltes parts de l'antiga fortificació per poder-hi construir el nou temple i una plaça al seu davant.


Les restes més importants del castell es concentren en l'edifici que hi ha al costat de l'església, on encara es poden veure un pany de paret amb carreus disposats en fileres regulars.


Al nostre parer, degut al tipus de carreus utilitzats i a la seva disposició, el mur que hi ha al darrera de l'església, molt probablement també formava part de l'antiga fortificació de Jafre.