Província de Barcelona


Castell d'Esparreguera
(Esparreguera, Baix Llobregat)

41º 33,534'N ; 1º 52,487'E     
La primera notícia del terme d'Esparreguera data del 899, quan apareix en una donació de vinyes al monestir de Santa Cecília de Montserrat, tot i que alguns estudiosos situen aquest document ben entrat el segle X, en l'any 938.  La fortificació s'esmenta en el 963, quan una tal Sança va fer donació de l'església de Santa Coloma, situada dins el terme del castell d'Esparreguera, al cenobi de Santa Cecília. 

A finals del segle X, el castell va ser venut pels comtes Borrell i Letgarda a Guillem, de la família Gurb-Queralt. També li van vendre el castell de les Espases, doncs entre els dos controlaven el pas del riu Llobregat per aquesta zona.

Durant l'assalt d'Almansor a Barcelona, va ser capturada la dona d'en Guillem. Aquest, trastornat, va lliurar-se a la seu de Vic, juntament amb els castells i parròquies que posseïa. En el 993, el bisbe Arnulf va bescanviar els castells per un alou a Sant Boi de Lluçanès.

A finals del segle XII consten com a senyors del castell els Cardona, que ho seran fins el 1304, quan el van vendre a Pere Sitjar. El seu fill, Bernat Sitjar, va tornar a vendre el castell l'any 1308 a Pere Sacosta. En 1342 es va vendre el castell a Ramon de Tous, que a la seva vegada el va vendre l'any 1351 al prior de Santa Maria de Montserrat.


Malauradament només se n'ha conservat un mur de la  muralla, datat en el segle XI. La resta de dependències que havien sobreviscut al pas dels segles van ser destruïdes per construir el dipòsit d'aigua de la colònia Sedó, situada just a sota.