Província de Barcelona


Muralles i pont de Bagà
(Bagà, Berguedà)

42º 15,170'N ; 1º 51,603'E      
El lloc de Bagada apareix per primera vegada en la documentació del monestir de Sant Llorenç prop Bagà de l’any 949. Va ser un dels nuclis de població més importants de la zona, per que allí hi van residir els barons de Pinós. De fet, inicialment era una possessió del monestir, fins que Galceran III, baró de Pinós i la seva dona van fundar a peu del seu castell la vila de Bagà, a partir de la carta de població atorgada l’any 1234


Aquest nou nucli de població estava envoltat per muralles amb una planta trapezoïdal. Aquestes van ser construïdes pels nous pobladors, doncs era una de les condicions que el baró va imposar en la carta de franquícies. Els portals, torres i bestorres ja estaven pràcticament acabats l’any 1294. Aquestes muralles van sobreviure fins l’any 1714, quan a finals de la Guerra de Successió van desaparèixer alguns trams.


De la muralla només es conserva sencera la torre coneguda com de la Portella, situada junt a l'antic portal de Saldes.


És una torre de planta circular, dividida internament en tres nivells. El superior tenia un cadafalc de fusta, del que es conserven els forats on es recolzava.


També es conserva un pont del segle XIV, que permetia el accés a la vila pel portal obert al costat de l'església de Sant Esteve. Te dos ulls, un d'ells de perfil molt rebaixat i un tallamar.


També té un oratori destinat a protegir el pont de possibles riuades.