Província de Barcelona


Santa Maria d'Horta
(Avinyó, Bages)

41º 49,522'N ; 1º 58,094'E      
L'església i el lloc d'Horta apareixen  citats l'any 1154. Malauradament, les traces d'aquest temple romànic del segle XI són gairebé invisibles des de l'exterior. Les modificacions realitzades a finals del segle XVII i en el segle XIX en van alterar completament la seva aparença.  


El temple tenia una sola nau, coberta amb volta de mig punt i capçada a l'est per un absis semicircular. Aquest ha quedat totalment integrat en l'edifici de la rectoria i no es visible des de l'exterior. Només s'ha conservat una petita part visible, això si, des d'una estança de la rectoria. Correspon al sector sud-oriental i en la seva part superior encara es poden veure unes arcuacions cegues i un fris de dents de serra, característics de l'arquitectura llombarda.

Des de l'interior del temple si que podem observar el tambor absidal, que tenia una finestra de mig punt en la part central, ara cegada.

Com hem comentat, a finals del segle XVII es va modificar el temple, construint capelles laterals. També en 1830 es va reformar la façana dotant-la de l'aspecte actual.


El campanar de torre actual és de factura moderna, si bé és molt probable que s'aixequés sobre una construcció anterior. L'arrebossat dels murs n'impedeix la seva datació, si bé la pèrdua en alguns punts permet veure diferents estils constructius i obertures ara cegades.