Província de Barcelona


Sant Sadurní de Malanyeu
(La Nou de Berguedà, Berguedà)

42º 12,763'N ; 1º 53,462'E      
En l'any 882 un tal Froilà va vendre al matrimoni Francó i Sesnanda unes cases i terres que tenia en la vila de Malanyeu. Aquesta és la primera referència històrica del lloc de Malanyeu. El mateix matrimoni va adquirir noves terres i possessions en els anys 886  i 929.


L'església apareix documentada per primera vegada a finals del segle X en l'acta de consagració de la Seu d'Urgell. L'any 1077 els comtes de Cerdanya van cedir al monestir de Ripoll unes terres a Malenyeu i a La Nou. Un any més tard el vescomte Udalard I de Besalú i la seva muller Ermessendis van fer una nova cessió de bens situats al lloc de Malanyeu al cenobi ripollenc. L'església però, continuava sota el control del bisbat d'Urgell.

En 1312 l'església apareix com a parroquial en una visita pastoral al deganat del Berguedà. Ja en el segle XVIII havia perdut aquesta condició, passant a ser una sufragània de Sant Martí de la Nou.


El temple està format per una sola nau coberta amb una volta de canó. Aquesta nau està capçada a l'est per un absis semicircular.


L'absis, fet amb carreus escantonats però sense polir disposats en fileres regulars,  està decorat externament amb un fris d'arcs cecs. 


Posteriorment tant la capçalera com la nau van ser sobrealçades. No podem veure la totalitat de l'absis doncs queda parcialment ocult per la rectoria.


En la part centra del tambor absidal s'obria una finestra de mig punt i doble esqueixada, que va ser cegada quan es va col·locar el retaule barroc que hi ha al presbiteri i que s'ha restaurat recentment.


Si que fa encara la seva funció una finestra que s'obre en el mur sud, de mig punt i doble esqueixada.


També en el segle XVIII es va afegir una capella en el costat nord del temple i el campanar de torre.


S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur de ponent, formada per dos arcs en gradació i resseguits externament per un guardapols.