Província de Barcelona


Sant Ramon de Sobirana de Ferrans
(Balsareny, Bages)

 41º 52,635'N ; 1º 51,086'E      
Església situada en l'antic temple de Balsareny, en el lloc conegut com la vall de Ferrans. Aquest lloc està documentat des de l'any 967, mentre que l'església no la trobem en cap document fins l'any 1154, quan apareix a les llistes de parròquies del bisbat de Vic. En aquesta relació de temples apareix sense advocació. En un document de l'any 1311 apareix dedicada a sant Domènec, però aquest sant ho és des del 1221, per tant anteriorment tenia una altra dedicació. La tradició diu que havia estat dedicada a Santa Maria, però no existeix cap document que ho corrobori. A finals del segle XIV va perdre la condició de parròquia, passant a ser una sufragània de Santa Maria de Balsareny.


En 1849 l'església i el mas adjunt van passar a a mans de la canònica de Santa Maria de Manresa


Aquest temple té una aparença si més no curiosa, doncs està formada per dues naus, la del nord extremadament curta. Es podria pensar que el disseny inicial era fer una església amb una sola nau i transsepte, en el que s'obrien tres absis i que no es va acabar realitzant o bé que amb el pas dels segles s'ha perdut el costat sud. Sembla que no es va arribar a construir mai el sector meridional i es creu que ni tan sols es va projectar.


Sigui com sigui, en l'actualitat el temple presenta dues naus: la del costat sud llarga i estreta i la del costat nord molt curta. Totes dues estan rematades a l'est per un absis semicircular. En tots dos casos són llisos i sense cap decoració. En mig del tambor absidal s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.

Exterior de l'absis nord       Interior de l'absis sud

Interior de l'absis nord


Les dues naus estan cobertes per una volta de canó lleugerament apuntada.

Interior de la nau principal       Interior de la nau principal

La nau principal va ser allargada en època gòtica vers ponent. Es va construir un cos sobre el que s'enlaira una torre, que es recolza en dos alts arcs de mig punt.

Tram afegit    Tram afegit i torre

En aquest espai, probablement concebut com un atri, es va obrir una porta en el costat sud. Actualment està cegada, doncs l'església està adossada a les dependències del mas Sobirà.

Tram afegit    Antiga porta

La porta s'obre en el mur sud. Està formada per tres arcs de mig punt en gradació, que estan envoltats per un guardapols.


Els dos primers arcs es recolzen en una imposta, que està decorada amb motius geomètrics incisos. En el costat dret de la porta veiem un ocell picotejant unes flors.

Detall de la imposta    Detall de la imposta

També veiem decoració en el guardapols, on hi ha una dovella decorada amb una figura antropomorfa, de traces molt arcaiques. Altres dovelles presenten decoració en forma de botons.

Figura esculpida al guardapols    Botons esculpits al guardapols

Des d'aquí volem agrair al senyor, que viu en el mas adossat, la gentilesa a l'hora d'obrir-nos la porta del temple i permetre'ns gaudir del seu interior.