Província de Barcelona


Sant Martí de Serraïma
(Sallent, Bages)

41º 50,401'N ; 1º 55,184'E      
El lloc de Serraïma apareix documentat per primera vegada l’any 1003, mentre que l’església no s’esmenta en cap document conservat fins l’any 1021, quan una dona anomenada Rotrudis va cedir a Sant Benet de Bages un alou i l’església de Sant Pere. Inicialment era una capella depenent de Sant Martí de Serraïma, però en un temps indeterminat va adquirir la condició de parroquial, documentada des del segle XIV.


L’edifici actual és el fruit de les reformes que va patir l’església romànica en els segles XVI i XVIII, quan es van obrir dues capelles laterals a mode de creuer i una sagristia.


En 1878 es va allargar el temple vers ponent i es va construir un campanar de torre. També es va construir la rectoria, situada en la part est i per a la construcció de la qual es va mutilar l’absis.

En 1936 va ser profanada. Posteriorment es va restituir el culte, però sense un rector fix, motiu pel qual la rectoria va ser convertida en paller. Un incendi va destruir gairebé pel complert la casa deixant al descobert l’absis mutilat i per tant exposat a la degradació. A finals del segle passat es va restaurar i reconstruir el temple, deixant-lo tal i com podem veure actualment. Durant aquestes obres, es van enderrocar les restes de la rectoria i també la sagristia.


Aquestes obres de restauració li han retornat l’aparença romànica del segle XI. Està formada per una sola nau coberta amb una volta de mig punt, que arrenca d’una motllura de guix de factura posterior.


La nau està capçada a l’est per un absis semicircular, cobert amb volta de quart d’esfera, precedit d’un petit espai presbiteral, on actualment s’hi obre una petita porta, que era la que comunicava amb la sagristia.


L’absis està decorat exteriorment segons l’estil llombard, amb lesenes i arcs cecs.


En la part central s’obre una finestra de mig punt i doble esqueixada, que té l'arc extradossat per un altre fet amb petits carreus. La mateixa forma una finestra que s'obre en el costat sud del presbiteri.

Finestra de l'absis   Finestra sud

També tenen decoració d’arcs llombards els murs laterals fins al punt on es va allargar la nau vers ponent.

Decoració del mur nord   Decoració del mur sud