Província de Barcelona


Sant Pere d'Ardesa
(Rubió, Anoia)

41º 38,079'N ; 1º 34,857'E      
El castell d'Ardesa, avui desaparegut, apareix documentat  per primera vegada l'any 989. L'església de Sant Pere, en cavi, no la trobem documentada fins l'any 1082, quan Bernat Ramon deixa 10 unces d'or al temple en el seu testament. En 1192 es va tornar a consagrar el temple, quan es va refer la nau.


Inicialment va ser la parròquia del terme d'Ardesa, però a partir de finals del segle XIII o principis del XIV ja no apareix en els llistats parroquials, ni visites episcopals. Per tant, suposem que es va convertir en sufragània de Santa Maria de Rubió.


El temple està format per una sola nau rectangular i capçada a l'est per un absis semicircular.  Aquest correspon a la primitiva església del segle XI i està decorat segons l'estil llombard, amb parelles d'arcs cecs separades per lesenes. Aquestes arrenquen d'un important sòcol.


En cadascun dels tres espais centrals en que està dividit l'absis, s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.


En la segona meitat del segle XII es refà la nau, d'aquí la consagració del 1192. No sabem en quin moment s'ensorra la volta de mig punt de pedra amb que estava coberta la nau. Si que sabem que en 1685 el bisbe va visitar l'església i va manar que es reparés la coberta de fusta, que anys més tard va ser substituïda per una de rajols. Es probable que el moment en que es va fer la nova coberta, es tapiés l'absis per allotjar-hi la sagristia. El temple va deixar de tenir culte en 1936 i va entrar en procés de degradació constant, fins al punt que va tornar a ensorrar-se la coberta. Va ser restaurada l'any 2009, recuperant la coberta del temple i també es van eliminar alguns dels elements barrocs, com la separació entre la nau i l'absis.S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud, formada per un arc adovellat i resseguit per un senzill guardapols.


En el mur nord trobem una altra porta, ara cegada, que creiem que era l'original, doncs estava encarada cap a on es creu que estava el castell d'Ardesa.